Prezydent podpisał ustawę mieszkaniową. Część zapisów budzi kontrowersje

Nieruchomości

Pora na Mieszkanie plustvn24
wideo 2/5

Prezydent Andrzej Duda podpisał w czwartek ustawę o Krajowym Zasobie Nieruchomości, która ma umożliwić budowanie mieszkań w ramach programu Mieszkanie Plus. Część przepisów, dotycząca ochrony lokatorów albo pozyskiwania gruntów pod budowę, budzi jednak sporo kontrowersji.

Celem ustawy jest, jak informuje Kancelaria prezydenta, zwiększenie zasobu mieszkań na wynajem, w tym z opcją uzyskiwania własności przez najemcę, tzw. najem z opcją. Lokale mają być "o umiarkowanych czynszach, poprzez wykorzystanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa" - podaje KPRP w komunikacie.

Maksymalna wysokość czynszu i raty za wykup mieszkania będą określone w przepisach rozporządzenia, przez co ma nie być możliwości pobierania od lokatorów opłat wyższych niż wynikające z przepisów.

Problem ochrony lokatorów

Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości wprowadza zmiany o charakterze dostosowującym w szeregu ustaw. Zmienia ustawę o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ograniczając zakres najmu okazjonalnego do najmu przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali (najem maksymalnie na 10 lat).

Wprowadza też pojęcie tzw. najmu instytucjonalnego, który będzie zawierany pomiędzy lokatorem a firmą. Ma on się opierać na obecnie funkcjonujących przepisach o najmie okazjonalnym, o czym informował rzecznik prasowy resortu infrastruktury i budownictwa Szymon Huptyś. W przypadku najmu okazjonalnego eksmisja na bruk została częściowo ograniczona, m. in. przez obowiązek wskazania przez lokatora mieszkania, gdzie będzie mógł zamieszkać w przypadku egzekucji. Brak jednak możliwości badania przez jakikolwiek organ sytuacji życiowej eksmitowanych lokatorów. Analogicznie przy nowych rozwiązaniach, które wprowadzi ustawa.

"Przyjęte rozwiązanie pozwala na zrównoważenie interesów właściciela oraz najemców" - tłumaczył w korespondencji z tvn24bis.pl Huptyś.

Właśnie przeciwko takim zapisom ustawy protestował m. in. Komitet Obrony Praw Lokatorów, podkreślając, że przepisy ułatwiają eksmisje lokatorów na bruk.

"Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości zawiera istotną nowelizację Ustawy o Ochronie Praw Lokatorów. Nowelizacja dotyczy nie tylko programu Mieszkanie Plus, ale całego rynku najmu komercyjnego w Polsce. Po wprowadzeniu tej ustawy: eksmisje będą mogły być dokonywane bez wyroku o eksmisji, koszty eksmisji będą potrącane z kaucji wpłaconej przez lokatora, nie będzie przysługiwało lokatorom prawo do ubiegania się o lokal socjalny lub tymczasowy" - napisał komitet w na stronie internetowej.

Skąd ziemia pod mieszkania?

Ziemie pod budowę mieszkań mają pochodzić m. in. z państwowych instytucji, takich jak: Agencja Nieruchomości Rolnych, Agencja Mienia Wojskowego. oraz Lasy Państwowe. Informacje o gruntach mają przekazywać też starostowie i prezydenci miast na prawach powiatu.

Już w lipcu leśnicy z NSZZ "Solidarność" wysłali list do premier Beaty Szydło z prośbą o interwencję. Ostrzegali w nim, że grunty przeniesione do KZN będą mogły być zbywane innym podmiotom, a także wykorzystywane jako zastaw przy zaciąganiu kredytów bankowych.

"W ustawie zawarte są bardzo niepokojące i niebezpieczne zapisy stanowiące o tym, że wprawdzie grunty zalesione, jakie znajdą się we władaniu KZN, nie będą zbywane deweloperom, jednak wszelkie grunty, w tym także lasy, przeniesione we władanie KZN, będą mogły być zbywane innym podmiotom dla zasilenia finansów KZN" - czytamy w liście.

Rzecznik resortu Szymon Huptyś zapewnił, że do KZN mają być przekazywane jedynie informacje o gruntach, które mogą być przydatne dla wybudowania na nich mieszkań w ramach programu Mieszkanie plus. - Nie ma mowy o automatycznym przekazywaniu działek pozostających w dyspozycji takich podmiotów, jak np. Lasy Państwowe - podkreślił.

Twierdzenie, że nastąpi wycinka drzew na działkach przekazywanych przez Lasy Państwowe rzecznik nazwał "całkowicie nieprawdziwym".

Huptyś wyjaśnił, że Lasy Państwowe będą przekazywać do KZN informacje o gruntach zbędnych z punktu widzenia gospodarki leśnej, które już zostały przeznaczone na funkcje mieszkaniowe. - Mowa tu o gruntach nie pokrytych drzewostanem, niezalesionych w granicach administracyjnych miast, a także o niezalesionych gruntach objętych w planach zagospodarowania przestrzennego funkcją mieszkaniową. KZN nie będzie przeznaczał pod zabudowę mieszkaniową nieruchomości, na których prowadzi się gospodarkę leśną - doprecyzował.

Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących utworzenia KZN oraz określenia wzoru wykazu nieruchomości, które wejdą w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia ustawy.

Autor: ps/gry / Źródło: PAP, tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock