Kiedy ruszy Mieszkanie Plus? Wykaz nieruchomości dopiero powstanie

Nieruchomości

Stasiak o Mieszkaniu plus: Są balkony i są windy TVN24 BiS
wideo 2/2

Pierwsze wykazy gruntów, które mogą zostać włączone do Krajowego Zasobu Nieruchomości, zostaną stworzone w połowie listopada. Grunty te mogą zostać potem wybrane do budowy lokali w programie Mieszkanie Plus.

Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości (KZN) umożliwia budowę lokali w ramach programu Mieszkanie plus na gruntach Skarbu Państwa. KZN ma pełnić funkcję banku ziemi zarówno w dużych miastach, jak i mniejszych miejscowościach.

- Po wejściu w życie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości (KZN) starostowie i prezydenci miast na prawach powiatów będą mieli 60 dni na sporządzenie i przekazanie do weryfikacji przez wojewodę lub prezesa KZN pierwszych wykazów nieruchomości skarbu państwa - poinformował rzecznik Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa Szymon Huptyś.

Wykaz gruntów

Ustawa o KZN wejdzie w życie 11 września, wykaz nieruchomości skarbu państwa położonych na obszarach miejskich trafi do zasobu najwcześniej 10 listopada - powiedział rzecznik MIB. Termin przygotowania wykazu nieruchomości skarbu państwa został wydłużony do 180 dni w przypadku nieruchomości położonych na obszarach wiejskich, których przeznaczenie określone w dokumentach planistycznych umożliwia ich zagospodarowanie pod budownictwo mieszkaniowe. - W przypadku wykazów sporządzanych przez starostów lub prezydentów na prawach powiatu pierwsze wykazy nieruchomości skarbu państwa, położone na obszarach wiejskich, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, będą mogły być przekazane do KZN najwcześniej 10 grudnia 2017 roku - dodał rzecznik. - Wykazy trafią do weryfikacji przez wojewodę - w przypadku wykazów sporządzanych przez starostów i prezydentów lub do prezesa KZN - w przypadku m.in. Lasów Państwowych czy Agencji Mienia Wojskowego - zaznaczył Szymon Huptyś. - Weryfikacja pod względem zgodności i kompletności danych, zostanie dokonana w terminie 30 dni - dodał rzecznik. - W przypadku stwierdzenia niezgodności z ustawą lub niekompletności danych wskazywany jest termin i zakres uzupełnienia wykazu. Natomiast wykazy, do których nie zgłoszono uwagi, zostaną przekazane ponownie do podmiotów opracowujących wykazy celem niezwłocznego przekazania ich do KZN - powiedział Szymon Huptyś.

Wybór nieruchomości

Jak zaznaczył Huptyś, "dopiero po zakończeniu procesu opracowywania i weryfikacji możliwe będzie określenie przez KZN, czy wystąpi do odpowiedniego organu o przekazanie do zasobu KZN konkretnej nieruchomości".

Rzecznik podkreślił, że "nie ma automatyzmu w przekazywaniu nieruchomości do zasobu KZN. KZN będzie wybierał nieruchomości spośród ujętych w corocznych wykazach opracowywanych przez właściwe organy, a ich przekazanie będzie następowało przy pomocy protokołu zdawczo-odbiorczego".

Autor: tol/ms / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock