UE zaprasza imigrantów


UE zamierza uprościć zasady polityki imigracyjnej. Chce w ten sposób przyciągnąć wykwalifikowanych pracowników spoza Wspólnoty, gdyż kraje samej Unii zmagają się z ich brakiem.

Główną zmianą ma być uproszczenie procedur wizowych. Zdaniem unijnej komisarz ds. stosunków zewnętrznych Benity Ferrero Waldner zachęci to obcokrajowców do legalnego pobytu na terenie Wspólnoty. Jednocześnie Bruksela chce pozostawić swoim członkom możliwość decydowania m.in. o liczbie zarobkowych imigrantów spoza Unii.

W wielu unijnych krajach brakuje rąk do pracy, czego efektem jest stopniowe otwieranie rynków także na pracowników spoza Wspólnoty. Tak było w przypadku gospodarki niemieckiej, która, chcąc utrzymać dobre tempo wzrostu gospodarczego, otworzyła swój rynek dla m.in. informatyków z Indii.

O planowanych zmianach powiedziała w wywiadzie dla niemieckiego Die Welt unijna komisarz ds. stosunków zewnętrznych Benita Ferrero Waldner.

Źródło: TVN CNBC Biznes

Pozostałe wiadomości