Rząd chce chronić lotniska przed terrorystami

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Nowe przepisy obejmą m.in. lotniska

Wzmocnienie bezpieczeństwa podróżnych i ochrona lotnisk przed atakami terrorystycznymi. M.in. takie założenia nowelizacji ustawy Prawo lotnicze przyjął rząd.

Nowelizacja ma również rozszerzyć nadzór i kontrolę w lotnictwie cywilnym oraz usprawnić proces zarządzania lotniskami. Ma je też zmodernizować i służyć rozbudowie infrastruktury lotniczej. Nowelizację przedłożył minister infrastruktury

Nowe przepisy nałożą np. na przewoźników obowiązek przekazywania Straży Granicznej informacji o podróżnych. W projekcie nowelizacji określono także kary pieniężne nakładane na przewoźników w przypadku, gdy nie przekażą lub podadzą niepełne bądź błędne informacje.

Projekt zawiera również ogólne zapisy o ochronie lotnisk cywilnych przed atakami terrorystycznymi. Szczegółowe rozwiązania znajdą się w rozporządzeniach.

Z innych rozwiązań na uwagę zasługują przepisy zobowiązujące przewoźników lotniczych do podawania pełnej wysokości taryfy za przewóz, uwzględniającej wszystkie dodatkowe opłaty i dopłaty, jakie muszą ponosić pasażerowie. Oznacza to, że nie będą oni mogli reklamować "lotów za złotówkę".

Zmiany w ustawie dotyczą również rozwoju lotnisk lokalnych i regionalnych. Żeby skłonić zarządzających lotniskami do perspektywicznego planowania ich rozwoju, wprowadzono zapis o konieczności przygotowywania przez zakładającego lotnisko lub zarządzającego nim planu rozwoju lotniska na okres nie krótszy niż 20 lat.

Proponowane przepisy dopuszczają też, aby starty i lądowania mogły odbywać się na terenach innych niż lotnisko lub lądowisko, ale tylko w sytuacjach awaryjnych, np. w sytuacji zwalczania klęsk żywiołowych, ratowania życia i zdrowia ludzi.

Projekt nowelizacji ustawy dostosowuje polskie przepisy do prawa unijnego.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24