Rok debiutów na warszawskim parkiecie

Najnowsze

TVN24Rok debiutantów na warszawskim parkiecie

Na warszawskim parkiecie zadebiutowały dziś dwie spółki. Tym samym liczba tegorocznych debiutantów wzrosła do 63. Do tej pory najwięcej debiutów w jednym roku odnotowano 10 lat temu, kiedy na warszawski parkiet weszły w sumie 62 nowe spółki.

Na warszawskiej giełdzie zadebiutowała spółka Integer.pl. Na otwarciu notowań inwestorzy płacili za prawa do akcji 14,60 zł. W ofercie publicznej inwestorzy płacili 13,50 zł za akcję. W ofercie publicznej emitent sprzedawał 1,55 mln akcji serii E, z czego transza instytucjonalna obejmowała 1,175 mln akcji, a transza otwarta 375 tys. akcji. Stopa redukcji w transzy otwartej wyniosła 83,71 proc., a dla pozostałych osób 91,85 proc.

Integer.pl to właściciel firmy świadczącej usługi pocztowe - InPost, niezależnego ogólnopolskiego operatora pocztowego. Działalność na rynku umożliwiła mu częściowa liberalizacja usług pocztowych, dzięki czemu poza obszarem zastrzeżonym dla Poczty Polskiej znalazły się przesyłki ważące powyżej 50 gramów.

Ze środków z emisji 6,55 mln zł Integer planuje przeznaczyć na dofinansowanie spółki InPost. Pieniądze te posłużą na uruchomienie 300 punktów obsługi klienta, uruchomienie własnych oddziałów w 15 największych polskich miastach, otwarcie 50 nowych oddziałów agencyjnych InPost w mniejszych miejscowościach, zakup licencji i wdrożenie systemu informatycznego oraz utworzenie dwóch nowych sortowni InPost w Katowicach i w Bydgoszczy.

Kolejne 3 mln zł trafi do spółki Integer Sp. z o.o. i wykorzystane zostanie m.in. na dostosowanie wyposażenia punktów obsługi klienta do świadczenia podstawowych usług finansowych powiązanych z usługami pocztowymi.

Zagraniczna spółka na parkiecie

Na warszawskiej giełdzie zadebiutowała też spółka ASBIS Enterprises PLC. Na otwarciu notowań za prawa do akcji spółki inwestorzy płacili 6,92 zł. W ofercie publicznej cena emisyjna wynosiła 6,50 zł. ASBIS to ósma zagraniczna spółka debiutująca w tym roku na warszawskiej giełdzie. Emitent oferował 7,5 mln akcji nowej emisji. Z tego 492 tys 469 akcji zostało przydzielonych w ramach transzy indywidualnej, a 7 mln 7531 akcji zostało przydzielonych w ramach transzy instytucjonalnej.

Spółka jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej w Europie Środkowo-Wschodniej, republikach nadbałtyckich, krajach byłego Związku Radzieckiego, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. Firma dostarcza serwerów, komputerów stacjonarnych i laptopów dla podmiotów zajmujących się montażem sprzętu, integratorów systemów i sprzedawców detalicznych. Za pośrednictwem swojej sieci dystrybucyjnej Grupa dostarcza produkty do krajów, w których prowadzi bezpośrednio działalność operacyjną, a także do klientów łącznie w ok. 70 krajach. W roku 2006 ponad 80 proc. przychodów Grupy pochodziło z krajów byłego Związku Radzieckiego oraz Europy Środkowo-Wschodniej.

Kolejny debiut na małym parkiecie Na NewConnect, alternatywnym rynku warszawskiej giełdy, zadebiutowała spółka Divicom. Na otwarciu notowań inwestorzy płacili 6 zł za akcję. Cena emisyjna akcji serii C wynosiła 3 zł za walor. Divicom to 13. spółka debiutująca na NewConnect od uruchomienia tego rynku w sierpniu tego roku.

Spółka prowadzi sieć sklepów komputerowych pod marką DIVICOM w systemie partnerskim. We wrześniu nadzwyczajne walne zgromadzenie emitenta podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii A, serii B i serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW.

Źródło: TVN CNBC Biznes, GPW

Źródło zdjęcia głównego: TVN24