Resort nieugięty. Chce podatków od pakietów medycznych z 5 lat

Najnowsze

TVN CNBC, fot. sxc.huResort nieugięty. Chce podatków od pakietów medycznych z pięciu lat

Nie będzie abolicji podatkowej, dla tych którzy nie płacili podatków od pakietów medycznych - dowiedziała się TVN CNBC w Ministerstwie Finansów. Po prawomocnym wyroku sądu w tej sprawie, resort wymaga, by pracodawcy, którzy premiowali w ten sposób swoich pracowników, zapłacili za nich zaległe składki za ostatnich 5 lat.

Jak poinformowało dziś Ministerstwo Finansów, wczoraj uchwała NSA, zgodnie z którą pakiety medyczne kupowane przez firmy dla pracowników powinny być opodatkowane, jest zgodna z oceną resortu.

"Podjęta w dniu 24 października 2011 r. uchwała ostatecznie utrwali pogląd wielokrotnie prezentowany zarówno przez Ministra Finansów, jak i organy podatkowe, że wartość zindywidualizowanych abonamentów medycznych zakupionych przez pracodawcę dla pracowników jest przychodem ze stosunku pracy, podlegającym opodatkowaniu" - napisała rzeczniczka MF Małgorzata Brzoza w stanowisku resortu.

Dodała, że abonament medyczny stanowi nieodpłatne świadczenie, a przychód z tego tytułu powstaje w momencie otrzymania uprawnienia do korzystania z usług medycznych (abonamentu medycznego), a nie w momencie skorzystania z konkretnej usługi medycznej.

Muszą korygować

MF przypomina, że zakłady pracy mają obowiązek obliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od swoich pracowników. Zakłady, które do tej pory nie pobierały i nie wpłacały podatku od abonamentów medycznych, przysługuje prawo do korekty deklaracji podatkowej i odprowadzenia zaległego podatku.

"Nieskorzystanie z tego uprawnienia skutkować będzie wszczęciem postępowania podatkowego i wydaniem przez organ podatkowy (...) decyzji o odpowiedzialności podatkowej płatnika" - napisało MF. Resort podkreślił, że korektę powinien zrobić także pracownik, jeżeli podatek nie został pobrany przez zakład pracy, a podatnik "posiadał wiedzę o wszystkich uzyskanych przez siebie dochodach".

Uchwała NSA

W podjętej wczoraj uchwale NSA sąd stwierdził, że wykupione przez pracodawców pakiety świadczeń medycznych są tzw. nieodpłatnym świadczeniem, które powinno być opodatkowane. Uchwała zapadła w pełnym składzie Izby Finansowej NSA. Za wyrażonym stanowiskiem opowiedziało się 22 sędziów, a 8 było przeciw - zgłosili tzw. zdanie odrębne.

Eksperci podatkowi uważają, że w takiej sytuacji firmy kupujące swoim pracownikom abonamenty medyczne powinny skorygować wszystkie deklaracje PIT swoich pracowników za pięć lat wstecz i deklaracje ZUS oraz odprowadzić zaległy podatek. Z kolei pracownicy, którzy nie pracują już w tych firmach, powinni sami skorygować stare deklaracje i doliczyć te przychody do umowy o pracę.

Zdaniem doradców podatkowych, pozostanie jednak problem ustalania wartości świadczeń przypisanych do jednego pracownika. Opłaty za abonamenty obejmują zwykle nie tylko dodatkowe usługi medyczne, ale także świadczenia medycyny pracy (zwolnione z opodatkowania, gdyż stanowią obowiązek pracodawcy), a czasami też świadczenia dla rodziny pracownika.

Źródło: TVN CNBC, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN CNBC, fot. sxc.hu