Najnowsze

Resort finansów sprzedaje obligacje za 500 mln franków szwajcarskich

Najnowsze


Ministerstwo Finansów sprzedało w środę 7-letnie obligacje o wartości 500 mln franków szwajcarskich i rentowności 1,035 proc. - poinformował resort finansów w komunikacie.

"Dokonano wyceny 7-letnich obligacji nominowanych we frankach szwajcarskich o wartości nominalnej 500 mln CHF i terminie zapadalności w dniu 17 września 2021 roku" - napisano w komunikacie.

Wysoki popyt

"Wysoki popyt pozwolił uzyskać rentowność na poziomie 1,035 proc. - historycznie najniższym dla wszystkich polskich obligacji emitowanych na rynku franka szwajcarskiego. Obligacje wyceniono na 50 punktów bazowych powyżej średniej stopy swapowej, a kupon płacony corocznie ustalono na 1,000 proc." - dodano. Z informacji przekazanych przez MF wynika, że obligacje zostały nabyte przez inwestorów przede wszystkim ze Szwajcarii - 97 proc. "W strukturze podmiotowej inwestorów największy udział miały fundusze inwestycyjne (34 proc.), banki – departamenty skarbu (30 proc.), firmy ubezpieczeniowe (22 proc.), banki prywatne (9 proc.) oraz fundusze emerytalne (5 proc.)" - napisano.

Wartość obligacji

Zapowiadając emisję w poniedziałek, wiceminister finansów Dorota Podedworna-Tarnowska poinformowała, że emisja prefinansowałaby potrzeby pożyczkowe na 2015 rok. Dodała, że MF w ramach dywersyfikacji bazy inwestorskiej chce utrzymać obecność na rynku szwajcarskim, choć wartość polskich obligacji wyemitowanych na ten rynek będzie sukcesywnie spadać.

Autor: msz//km/kwoj / Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości