Powstanie rejestr dłużników podatkowych

Najnowsze

TVN2416,5 tysiąca długu ma przeciętny polski dłużnik

Resort finansów zapowiedział utworzenie Centralnego Rejestru Dłużników. Ma on zawierać informacje o osobach i firmach, które zalegają z podatkami i może ruszyć w styczniu 2016 r. – informuje „Puls Biznesu”.

Rejestr początkowo będzie gromadził wyłącznie należności podatkowe i celne, których pobór leży w kompetencji Administracji Podatkowej i Służby Celnej.

Docelowo mają być w nim ujawniani dłużnicy z zaległościami w zakresie wszystkich danin publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, a więc podatków, ceł, należności ZUS, PFRON, grzywien i mandatów.

Znajdą się tam tylko długi bezsporne i wymagalne w wysokości ponad 500 zł wobec jednego wierzyciela.

Korzystanie z rejestru ma być bezpłatne.

Autor: //bgr / Źródło: PAP, "Puls biznesu"

Źródło zdjęcia głównego: TVN24