Polak - dłużnik

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Liczba Polaków niepłacących zobowiązań rośnie

Na 5,6 mld zł szacuje się zobowiązania polskich klientów. Są to przede wszystkim niespłacone kredyty, opłaty leasingowe, ale także zaległe opłaty za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne lub czynsz za mieszkanie.

W porównaniu z poprzednią edycją raportu, wydaną w sierpniu, zaległości wzrosły prawie o 700 mln zł.

Jak wynika z badania, statystyczny klient podwyższonego ryzyka to mężczyzna w wieku między 31 a 40 lat, mieszkający w Katowicach lub w Warszawie. Jak wyjaśnił prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz, możliwe jest, że w regionach szybciej rozwijających się gospodarczo większa jest też skłonność do ryzyka i zaciągania kredytów. Z kolei mężczyźni to 59 proc. wszystkich osób czasowo nie wywiązujących się ze zobowiązań.

Dane raportu dotyczą ok. dwóch milionów zapisów, co nie oznacza jednak 2 mln klientów.

Lista dłużników Raport opublikował InfoMonitor BIG. To biuro informacji gospodarczej, do którego firmy mogą zgłaszać dane o długach. O zaległościach wobec nich mogą informować firmy pożyczkowe, finansowe, leasingowe, zakłady ubezpieczeń, firmy dostarczające energię cieplną, elektryczną, gaz, wodę, operatorzy telewizji kablowej i satelitarnej, a także wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.

Z danych InfoMonitora BIG wynika, że samo powiadomienie dłużnika o możliwości umieszczenia go w bazie danych powoduje spłatę zaległości - dzieje się tak w 40-70 proc. przypadków.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24