Polacy wrócili, a wciąż biorą irlandzkie zasiłki

Najnowsze

Aktualizacja:
sxc.huIrlandia: Miliony euro na zasiłki dla imigrantów, którzy wrócili do domu

Imigranci z Unii Europejskiej, w większości Polacy, którzy przyjechali do Irlandii w latach boomu, a wrócili do siebie w czasie obecnego kryzysu, nadal otrzymują z Irlandii świadczenia socjalne - informuje "Sunday Independent". Gazeta dodaje, że rocznie idzie na to aż 35 milionów euro.

Gazeta "Sunday Independent" powołuje się na irlandzki resort ochrony socjalnej (Department of Social Protection). Według danych, na sumę 35 milionów euro składa się: 15 mln euro na zasiłki dla poszukujących pracy oraz 20 mln euro na zasiłki na dziecko.

Regulacje unijne, mające na celu ułatwianie przemieszczania się w UE, przewidują, że prawa socjalne nabyte w którymś z państw UE, muszą być honorowane także w razie wyjazdu z niego.

Jak zastrzega tygodnik, 35 mln euro rocznie to drobny ułamek ogólnej sumy świadczeń wypłacanych przez resort (np. na zasiłki na dzieci przeznacza się 2,5 mld euro rocznie), ale jest to więcej niż oszczędności, nad którymi zastanawia się rząd, rozważając redukcję świadczeń dla niepełnych rodzin (ok. 30 mln euro).

Deputowany: System nie chroni przed nadużyciami

Jimmy Devins, który wystąpił z klubu parlamentarnego partii Fianna Fail (i nie podlega dyscyplinie głosowania) powiedział gazecie, że obecny system nie chroni przed nadużyciami, ponieważ imigrantów, którzy wrócili do siebie, trudno skontrolować. Devins sądzi, iż należy wprowadzić zmianę polegającą na tym, że po odbiór zasiłków i zapomóg trzeba by się zgłaszać osobiście, a nie otrzymywać je przelewem bankowym.

- Trudno sobie wyobrazić sposób, w jaki imigranci mogliby nadużywać irlandzkiego systemu świadczeń socjalnych, na który uprzednio nie wpadli sami Irlandczycy - zauważa ze swej strony "Sunday Independent".

Irlandczyk nie dostanie tyle na Łotwie, co Łotysz w Irlandii

Obecne przepisy przewidują, że imigrant, który wyjechał z Irlandii, uprawniony jest do irlandzkiego zasiłku dla bezrobotnych, jeśli pobierał go przez co najmniej cztery tygodnie przed wyjazdem.

Na zasadzie wzajemności, Irlandczycy mają prawo do zasiłków socjalnych w innych państwach UE. Jeśli spełniają warunki, to uzyskują je na tych samych zasadach, co miejscowi pracownicy. W praktyce zasiłki, które Irlandczyk mógłby otrzymać np. na Łotwie, są o wiele niższe niż te, które Łotysz może dostać w Irlandii.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu