Najnowsze

Obawy o wysokość płacy minimalnej. "Podwyżka może doprowadzić do redukcji zatrudnienia"

Najnowsze

Autor:
ToL
Źródło:
TVN24 Biznes
Niższa płaca minimalna
Niższa płaca minimalnaTVN24
wideo 2/5
TVN24Niższa płaca minimalna

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz skierował pismo do wicepremier i minister rozwoju Jadwigi Emilewicz, w którym zaproponował zamrożenie płacy minimalnej w roku 2021 na dotychczasowym poziomie - 2600 złotych brutto. Rząd proponuje 200 złotych więcej.

Pod koniec lipca rząd zaproponował, by minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 roku wyniosło 2800 złotych brutto. Taka propozycja została przedstawiona Radzie Dialogu Społecznego.

Negatywne skutki

W piśmie do Jadwigi Emilewicz rzecznik MŚP zwraca uwagę, że gdy płaca minimalna wzrośnie w przyszłym roku o 200 zł to stawka godzinowa wyniesie tym samym 18,30 zł. Zdaniem rzecznika MŚP przyjęcie takiego rozwiązania w obliczu kryzysu gospodarczego, spowodowanego pandemią COVID-19, może spowodować negatywne skutki gospodarcze, które odczują nie tylko przedsiębiorcy, ale także pracownicy. "W regionach słabszych gospodarczo podwyżka płacy minimalnej może doprowadzić do redukcji zatrudnienia" - czytamy.

Adam Abramowicz podkreśla w liście także, że pomoc rządowa dla firm, których działalność była ograniczana rozporządzeniami ministra zdrowia, w dużej części się zakończyła. Jego zdaniem nałożenie kolejnych restrykcji, ograniczających przychód, oraz decyzji rządowej o podniesieniu płacy minimalnej, wymuszającej wzrost kosztów prowadzenia działalności, spowoduje ogromne trudności dla wielu firm z sektora MŚP, zwłaszcza w powiatach słabszych gospodarczo.

"Negatywnym skutkiem braku zamrożenia płacy minimalnej w 2021 roku na poziomie z roku 2020 będzie także wyższa składka na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców. Uzależniona jest ona od średniej płacy w gospodarce narodowej, która to wzrośnie ze względu na podwyżkę minimalnej płacy. Wzrost składki na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorców także spowoduje wzrost kosztów firmy" - podsumowuje w liście Adam Abramowicz.

PEŁNA TREŚĆ LISTU RZECZNIKA MŚP DO JADWIGI EMILEWICZ

Jak wskazał Jacek Męcina z Konfederacji Lewiatan, podczas środowej dyskusji na Radzie Dialogu Społecznego propozycja rządu zyskała "bardzo ograniczone" poparcie ze strony Związku Pracodawców i Przedsiębiorców i NSZZ Solidarność.

"Z kolei pozostałe organizacje pracodawców opowiedziały się za utrzymaniem płacy minimalnej na poziomie 2020 roku tj. 2600 zł, a ostatecznie podniesienie płacy minimalnej o mechanizm ustawowy tj. do wysokości 2716 zł. OPZZ (Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych - red.) i FZZ (Forum Związków Zawodowych - red.) podkreśliły konieczność znacznie wyższego wzrostu do poziomu 3100 zł. Taka poważna rozbieżność wyklucza możliwość wypracowania porozumienia na poziomie RDS" - podkreślił. Zdaniem organizacji, jeśli nie ma możliwości zamrożenia wzrostu płacy minimalnej, powinna ona wynieść 2716 zł.

Jak argumentują przedstawiciele Business Centre Club, wysokość płacy minimalnej od lat ustalana jest z pominięciem przesłanek ekonomicznych i bez porozumienia z partnerami z RDS. "W związku z faktem, że obecna sytuacja zarówno Polski jak i reszty świata jest zła, panuje recesja, spada zatrudnienie, rośnie bezrobocie, nie można bezrefleksyjnie wprowadzać dalszego wzrostu płacy minimalnej w 2021 roku. I to ponad dwukrotnie większego niż ogólny wzrost płac w gospodarce. Wielu przedsiębiorców już ma problemy z uregulowaniem opłat stałych, podatków czy składek na ZUS. Zwiększenie kosztów zatrudnienia stawia pod znakiem zapytania losy wielu z nich" - przekonują.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24 GO

Płaca minimalna w 2021 roku

Każdego roku rząd przedstawia Radzie Dialogu Społecznego propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej na rok następny. Dotychczas rząd miał na to czas do 15 czerwca, jednak w tym roku w związku z epidemią COVID-19 termin ten przesunięto na 31 lipca. Następnie RDS w terminie 10 dni od dnia otrzymania propozycji uzgadnia wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę i stawki godzinowej, jaka będzie obowiązywała w 2021 roku.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, a także wysokość minimalnej stawki godzinowej podlegają ogłoszeniu w Monitorze Polskim do 15 września br.

Jeżeli jednak RDS w ustawowym terminie nie uzgodni wysokości minimalnego wynagrodzenia i stawki godzinowej, wówczas kwoty te ustala Rada Ministrów w drodze rozporządzenia do 15 września br. Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, a także wysokość minimalnej stawki godzinowej ustalone przez Radę Ministrów nie mogą być jednak niższe od tych, które zostały wcześniej przedstawione Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji.

Autor:ToL

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości