Niemcy rozwijają się najszybciej od 23 lat

Najnowsze


Niemiecka gospodarka w II kwartale rozwijała się najszybciej od 23 lat - ostateczne dane o PKB potwierdzają wstępne wyliczenia. Od kwietnia do czerwca gospodarka naszych zachodnich sąsiadów urosła o 2,2 procent kwartał do kwartału, oraz o 4,1 procent licząc rok do roku.

Dobre wyniki to głównie zasługa ożywienia eksportu, który odpowiada za 70 procent niemieckiej gospodarki. Niemiecki eksport towarów i usług od kwietnia do czerwca był o 8,2 proc. wyższy niż w poprzednich trzech miesiącach. W tym samym czasie import wzrósł jedynie o 7 proc.

Statystycy odnotowują tez pozytywny wpływ konsumpcji na wzrost gospodarczy: było ona o 0,6 proc. wyższa niże w początkowych miesiącach tego roku.

Juz po wstępnych danych o PKB z połowy sierpnia, Bundesbank podniósł prognozę całorocznego wzrostu dla Niemiec z 2 do co najmniej 3 procent. Także niemiecki minister finansów zapowiedział znaczące podniesienie rządowej prognozy, która obecnie przewiduje wzrost na poziomie 1,4 procent. Berlin oczekuje jednocześnie osłabienia zamówień eksportowych i wolniejszego tempa wzrostu w drugiej połowie roku. Według rządu w trzecim i czwartym kwartale można jednak oczekiwać ożywienia na rynku wewnętrznym.

Źródło: TVN CNBC Biznes, AFP