Na co pójdą miliardy z Unii

TVN24 Biznes

Archiwum TVN24Na listę projektów kluczowych trafił m.in. projekt ochrony różnorodności ekologicznej Natura 2000

Nową listę projektów kluczowych, które dostaną pieniądze z unii bez konkursu przedstawiła minister rozwoju regionalnego. Lista dotyczy programów: Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka oraz Rozwój Polski Wschodniej.

Ryszard Petru, główny ekonomista BPH

W czwartek podczas konferencji prasowej, minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska przedstawiła wyniki weryfikacji list projektów kluczowych. W chwili obecnej na listach znajduje się 530 projektów, w tym 65 nowych. Ich orientacyjna wartość wynosi ok. 187,5 mld złotych. Szacunkowa wartość dofinansowania tych projektów to blisko 115 mld złotych.

Na listę trafiły m.in projekty z zakresu zarządzania obszarami Natura 2000 oraz kilka projektów transportowych dotyczących rozbudowy dworców kolejowych, portów morskich oraz transportu w miastach będących gospodarzami mistrzostw Euro 2012.

Zweryfikowane

Celem weryfikacji był przegląd stanu przygotowania projektów do realizacji. Gdy beneficjent nie skompletuje potrzebnej dokumentacji w terminie, projekt może być usunięty z listy. Jak wyjaśniła minister na konferencji prasowej, MRR przyglądało się projektom pod kątem urealniania kosztów.

Jak poinformował wiceminister MRR Krzysztof Pawłowski, najtrudniejszy był wybór projektów z zakresu turystyki. Na 175 zgłoszonych projektów resort, ze względu na ograniczone środki, wpisał na listę zaledwie 13. Największe poparcie zyskał projekt "podniesienie atrakcyjności turystycznej szlaków zamków gotyckich".

Polska potrafi

Polska dotychczas najszybciej spośród nowych krajów Unii wydawała unijne fundusze. Niestety może to ulec zmianie, brak bowiem urzędników do wydawania pieniędzy. - bardzo poważnym problemem w całym kraju jest fluktuacja kadr. Odchodzili najlepsi pracownicy, ponieważ rynek oferował im kwoty nie do odrzucenia - powiedział w TVN CNBC Biznes Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, Leszek Król.

Leszek Król, Mazowiecki Urząd Marszałkowski w WarszawieTVN CNBC BIZNES

- Polska nie najlepiej wykorzystuje środki, ale na tle innych nowych członków UE wypadamy dobrze - powiedział Ryszard Petru, główny ekonomista BPH.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ O SUKCESACH POLSKI W WYDAWANIU UNIJNYCH PIENIĘDZY

Źródło: PAP, TVN CNBC Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Archiwum TVN24