Ministerstwo Środowiska - zielone światło dla łupków?

Najnowsze

Aktualizacja:
Resort środowiska jest optymistą, jeśli chodzi o załatwienie formalności

Porozumienie w sprawie ostatecznego kształtu reguł na rynku poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania gazu m.in z łupków jest możliwe już wkrótce - ocenia po środowym spotkaniu z branżą wydobywczą resort środowiska.

Rzecznik prasowy ministerstwa Paweł Mikusek poinformował, że Główny Geolog Kraju Sławomir Brodziński spotkał się z przedstawicielami inwestorów i ekspertów z branży wydobywczej. Podczas spotkania poruszono m.in. kwestię udzielania koncesji, w tym ustanowienia jednej koncesji na prace poszukiwawcze, rozpoznawcze i wydobywcze przy jednoczesnej możliwości zwolnienia niektórych prac poszukiwawczych (np. geofizycznych) z wymogu uzyskania koncesji.

- Dyskutowano także nad możliwością wprowadzenia procedury „open door”, przy przyznawaniu koncesji na wniosek firm, przy pozostawieniu alternatywnego trybu przetargowego przy udzielaniu koncesji z urzędu. Katalog sytuacji wyjątkowych, w których istnieje możliwość odstąpienia od przetargów, powinien być zgodny z analogiczną listą wymienioną w dyrektywie węglowodorowej - powiedział rzecznik.

Swoboda działania

Zdaniem resortu zbliżeniu uległy stanowiska rządu i inwestorów ws. harmonogramu robót i ustalenia okresu wyłączności na informację geologiczną.

- Z jednej strony przepisy muszą umożliwiać inwestorom swobodę działania, z drugiej zachęcać do prowadzenia intensywnych prac i wywiązywania się przedstawionych harmonogramów’ - zauważył Mikusek.

Na spotkaniu z inwestorami Brodziński podkreślił, że chce jak najszybciej zakończyć prace nad nowelizacją Prawa geologicznego i górniczego. Główny Geolog Kraju dodał także, że chce zbudować przyjazne otoczenie prawne, które pozwoli zachęcić inwestorów do większej aktywności w Polsce.

Autor: Klim/ / Źródło: PAP