"Milion w portfelu", 07.02

Najnowsze

TVN24 BiS"Milion w portfelu", 07.02

Dobiegła końca XVI odsłona "Miliona w portfelu". Jakie wyniki osiągnęły inwestycje naszych uczestników? Przyjrzała się temu Anna Depko z Analiz Online.

Anna Depko, Analizy Online:

Każdy z uczestników mijającego tygodnia ma na swój sposób unikalną strategię.

Pan Piotr Grela, którego portfel zyskał najwięcej w ostatniej odsłonie (+2,4 proc.), stosuje strategię w dużej części opartą o rynek surowców, jak również rynek amerykański. Znajdziemy tu zarówno ETF na kawę, cukier czy złoto, jak również krótkie pozycje na rynek amerykańskich akcji. Uczestnik przy doborze walorów do portfela opiera się na analizie technicznej.

Portfel pana Krzysztofa Kołaczyńskiego w większości zbudowany jest poprzez fundusze absolutnej stopy zwrotu, jak również fundusze hedgingowe. Wśród nich mamy m.in. fundusz Investor Top Hedge Funds FIZ, poprzez który uczestnik może uzyskiwać ekspozycję na różnego rodzaju strategie, m.in. Long/Short, Market Neutral, Global Macro czy strategie arbitrażowe. Nietuzinkowym rozwiązaniem jest również fundusz Investor Algorytmiczny FIZ.

Strategia pana Jacka Dekarza polega na inwestowaniu w oparciu o zmienną alokację portfela uzależnioną od fazy cyklu koniunkturalnego. W związku z ożywieniem gospodarczym i pozytywnym nastawieniem do rynków akcji, od lipca 2013 roku całość portfela ulokowana jest w funduszach akcyjnych. Na 17. edycję, dodatkowa ekspozycja na rynek akcji (powyżej 100 procent) uzyskiwana jest za pomocą funduszu Quercus lev.

Od tej edycji do grona uczestników dołączył również pan Marcin Wiński, Menedżer Portfeli Finansowych w Raiffeisen Polbank, który zdecydował się na bardziej defensywne podejście do zarządzania aktywami. Trzon portfela stanowią fundusze gotówkowe i pieniężne oraz obligacyjne, a uzupełnieniem są fundusze absolutnej stopy zwrotu i fundusze akcji.

Autor: rf/klim/ / Źródło: TVN24 BiS

Źródło zdjęcia głównego: TVN24BiŚ