Kupujesz ziemię? Możesz liczyć na pomoc publiczną na nowych warunkach

Najnowsze

Aktualizacja:
sxc.huPomoc obejmuje też zakup maszyn i urządzeń rolniczych lub nieruchomości innych niż użytki rolne

Nie więcej niż 10 proc. wydatków kwalifikowanych inwestycji – tyle wynosi od nowego roku pomoc publiczna udzielana przy zakupie ziemi rolnej.

Taka pomoc obejmuje też zakup maszyn i urządzeń rolniczych lub nieruchomości innych niż użytki rolne (nie dotyczy gruntów przeznaczonymi na cele budowlane).

W listopadzie 2009 roku Rada UE zgodziła się na wydłużenie okresu udzielania po 2009 roku dopłat do oprocentowania kredytów zaciąganych na zakup ziemi rolnej w celu utworzenia lub powiększenia gospodarstw rolnych do 300 hektarów. Przywilej miał obowiązywać wobec Polski do końca 2013 roku. Komisja Europejska decyzję Rady UE zakwestionowała, ale Trybunał Sprawiedliwości na początku grudnia 2013 roku odrzucił wniosek KE w tej sprawie.

Dopłaty te miały latach 2010-2013 umożliwić utworzenie około 24 tys. gospodarstw rolnych o powierzchni nie mniejszej niż średnia w danym województwie. Średnia kwota pomocy na jedno gospodarstwo wynosiła około 4,5 tys. euro.

15 tys. euro na jedno gospodarstwo

Obecnie w trakcie prac legislacyjnych znajduje się nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów ze stycznia 2009 roku, która ma zmienić zasady udzielania dopłat do nowych kredytów na zakup użytków rolnych. Chodzi o dopłaty do oprocentowania kredytów w kwotach nieprzekraczających kwot pomocy de minimis. Pomoc de minimis na jedno gospodarstwo rolne na trzy lata (2014 - 2016) wyniesie 15 tys. euro. Jest to pomoc publiczna, na którą zezwala KE.

Agencja Nieruchomości Rolnych będzie mogła nadal rozkładać spłatę należności za zakup państwowej ziemi na podstawie dotychczasowych przepisów. Jednak oprocentowanie tych należności będzie wynosiło w 2014 roku ponad 4 proc. w skali roku.

Agencja do końca listopada 2013 roku sprzedała 110 tys. ha, plan na 2014 rok zakłada sprzedaż 127 tys. ha. W 2012 roku ANR sprzedała 132 tys. hektarów ziemi.

Autor: Klim/ / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu