Kryzys pomoże rozwiązać spór ws. PZU?

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN CNBC BIZNES1411GRAD.avi

- Kryzys finansowy może mieć wpływ na zawarcie ugody między resortem skarbu a Eureko w sprawie prywatyzacji PZU - stwierdził w TVN CNBC Biznes minister skarbu Aleksander Grad. Holenderski współwłaściciel PZU domaga się od Polski ponad 35 mld zł odszkodowania. Dla resortu żądania te są znacznie przesadzone.

- Sytuacja, w jakiej znajdują się instytucje finansowe i ubezpieczeniowe na całym świecie, może faktycznie pomóc rozwiązać ten spór - powiedział Grad w TVN CNBC Biznes. Skarb Państwa liczy, że pogarszające się w obliczu kryzysu wyniki Eureko zmuszą tę grupę finansową do ustępstw. W pierwszym półroczu tego roku holenderska grupa zarobiła tylko 124 miliony euro, w porównaniu z ponad ponad 500 milionami w tym samym okresie ubiegłego roku.

Jak zaznaczył Grad, "ugoda zawsze jest możliwa". - Wzmocniliśmy naszą pozycję prawno-ekonomiczną przed arbitrażem. Bardzo solidnie przygotowaliśmy się do dalszych etapów postępowania arbitrażowego. Mamy swoją ocenę prawno-ekonomiczną oczekiwań Eureko. Były one nieprawdopodobnie przesadzone. To są kwoty, których nie można obronić od strony prawnej ani ekonomicznej - powiedział minister.

Resort ma do rozwiązania wieloletni konflikt z Eureko, dotyczący realizacji umowy prywatyzacyjnej PZU z 1999 r. Chodzi m.in. o kwestię giełdowego debiutu i kupno kolejnego pakietu 21 proc. akcji ubezpieczyciela. Szkody poniesione z tytułu niewykonania umowy prywatyzacji PZU Eureko oszacowało na ok. 35,6 mld zł plus odsetki i domaga się ich pokrycia przez stronę polską.

Ugoda miała być, ale...

15 lutego 2008 r. MSP zawarło porozumienie z Eureko w sprawie ugody. Do końca czerwca miała ona zostać wynegocjowana i przyjęta przez polski rząd i władze Eureko, a na początku lipca miała być skierowana do zatwierdzenia przez polski sąd. Resort zakładał, że przewidywany termin zawarcia ugody to wrzesień-październik.

W przewidzianym terminie strony nie osiągnęły jednak porozumienia i negocjacje zakończyły się. Trybunał Arbitrażowy i Sąd Apelacyjny w Brukseli potwierdziły naruszenie umowy przez Polskę i odpowiedzialność naszego kraju za to naruszenie.

Do Skarbu Państwa należy 55,09 proc. akcji PZU, a do Eureko - 33 proc. minus jedna akcja. Pozostali akcjonariusze mają 12,8 proc. akcji PZU.

Źródło: TVN CNBC, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN CNBC BIZNES