Konsumenci w lepszych nastrojach. Poprawia się kondycja gospodarstw domowych

Najnowsze

TVN24Konsumenci coraz lepiej oceniają sytuację gospodarstw domowych

Wskaźnik klimatu konsumenckiego TNS Consumer Index w maju wyniósł minus 12,8 pkt, czyli o 2,7 proc. więcej niż w kwietniu - podał TNS Polska. Niski poziom indeksu wynika w większym stopniu ze złych ocen sytuacji gospodarczej kraju niż sytuacji gospodarstw domowych.

TNS wskazał w środę w komunikacie, że w maju wskaźnik percepcji sytuacji ekonomicznej kraju wyniósł minus 17,9 pkt, choć poprawił się w porównaniu do poprzedniego miesiąca o ponad dwa punkty procentowe. "Najbardziej poprawił się wskaźnik oceny obecnej sytuacji ekonomicznej Polski – o 3 punkty procentowe" - zaznaczono.

Najlepiej w gospodarstwach domowych

Wynosząca minus 7,7 pkt ocena kondycji finansowej gospodarstw domowych odnotowała najwyższy, 3,3-proc. wzrost. Na tę ocenę składają się dwa podwskaźniki: ocena zmian sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (wzrost o 3 proc.) oraz roczna prognoza sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (również wzrost o 3 proc.).

TNS Consumer Index jest uśrednioną wartością indeksu percepcji sytuacji ekonomicznej kraju oraz indeksu oceny kondycji finansowej gospodarstw domowych. Może przyjmować wartości od minus 100 do plus 100. Im wyższa wartość wskaźnika, tym bardziej pozytywny, optymistyczny klimat konsumencki.

Wskaźniki

Wskaźnik oceny kondycji finansowej gospodarstw domowych jest średnią arytmetyczną różnicy odpowiedzi pozytywnych i negatywnych na dwa pytania dotyczące postrzegania sytuacji ekonomicznej gospodarstwa domowego. Może przyjmować wartości od minus 100 do plus 100. Im wyższa wartość wskaźnika, tym bardziej pozytywne oceny kondycji finansowej gospodarstw.

Natomiast wskaźnik percepcji sytuacji ekonomicznej to średnia arytmetyczna sald odpowiedzi pozytywnych i negatywnych na trzy pytania dotyczące kondycji ekonomicznej Polski. Może przyjmować wartości od minus 100 do plus 100. Im wyższa wartość wskaźnika, tym bardziej pozytywne oceny sytuacji ekonomicznej.

Autor: ToL//bgr / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24