Grecja wciąż głęboko pod kreską, ale recesja przyhamowała

Najnowsze


Grecja powoli podnosi się z kolan i przezwycięża recesję. W trzecim kwartale 2013 roku gospodarka tego kraju skurczyła się o 3 procent, podczas gdy w drugim była to wartość rzędu 3,7 proc. - takie dane oficjalnie przekazano w czwartek opinii publicznej.

Mniej optymistyczne wiadomości dotyczą liczby zatrudnionych - bezrobocie w sierpniu, podobnie jak w poprzednim miesiącu, nie zmieniło się i wyniosło 27,3 procenta. Dłużej niż przez rok bez pracy pozostawało ponad 88 tysięcy osób, a łączna liczba bezrobotnych to 1,36 mln osób, co dla 11-milionowego kraju jest poważnym zagrożeniem. W najgorszej sytuacji znajduje się młodzież poniżej 25. roku życia - w tej grupie bezrobocie wynosi aż 60,6 proc. i wzrosło rok do roku o ponad 2 punkty procentowe.

Optymistyczna przyszłość?

Niemniej, rzecznika rządu, Simosa Kedikoglu cieszą najnowsze wskaźniki i zapewnia, że 3-procentowy spadek PKB jest "pierwszą oznaką ożywienia". - Naszym celem jest znaczące zmniejszenie bezrobocia w przyszłym roku - dodaje. Związki zawodowe są bardziej pesymistyczne i zakładają, iż bezrobocie jeszcze wzrośnie do poziomu około 30 procent, a stan greckiej gospodarki zacznie się poprawiać dopiero w 2015 roku.

Z kolei w październiku wiceminister finansów, Christos Staikouras, ogłosił, że Grecja wyjdzie ponad kreskę już w przyszłym roku. Jeśli zapowiedzi się sprawdzą, będzie to pierwszy dodatni bilans po sześciu latach nieprzerwanej recesji. Premier Grecji, Antonis Samaras, w swoim wrześniowym wystąpieniu zapowiadał, że w bieżącym roku spadek PKB wyniesie ok. 4 procent, ale już w 2020 roku grecka gospodarka wróci do poziomu sprzed kryzysu.

Strefa euro zwalnia

Dane dotyczące całej strefy euro mogą jednak studzić te pozytywne założenia. Choć wspólnota siedemnastu państw wciąż znajduje się na plusie, atmosfera nie jest już tak optymistyczna, jak jeszcze w połowie roku, ponieważ wzrost nieco przygasł, co spowodowane jest m.in. spadkiem eksportu, a ten z kolei jest efektem relatywnie silnej pozycji europejskiej waluty. W drugim kwartale gospodarka strefy euro wzrosła o 0,3 proc., a w okresie od czerwca do sierpnia już tylko o 0,1 procenta. Grecka gospodarka od 2008 roku skurczyła się o 23 procent. W tym okresie otrzymała także dwa pakiety wsparcia finansowego od państw strefy euro, MFW oraz Europejskiego Banku Centralnego o łącznej wartości szacowanej na 240 miliardów euro.

Autor: jed//bgr / Źródło: PAP, CNN