Fundusze inwestycyjne znów zyskują

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN CNBC BIZNESPublicewicz: Aktywa TFI wzrosły trzeci miesiąc z rzędu

Maj przyniósł trzeci z rzędu wzrost wartości środków zarządzanych przez krajowe fundusze inwestycyjne. Wartość aktywów TFI wyniosła na koniec miesiąca ponad 2 proc. więcej w porównaniu do kwietnia. Z miesiąca na miesiąc lepiej wygląda też saldo wpłat i umorzeń. Jak przekonywał w TVN CNBC Biznes Tomasz Publicewicz z Analiz Online, tendencja ta ma duże szanse na utrzymanie.

Aktywa zgromadzone w funduszach inwestycyjnych wzrosły w maju o 2,1 proc. do 75,6 mld zł - poinformowano w raporcie przygotowanym przez Analizy Online i Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami. "Miniony miesiąc, mimo iż trzeci z rzędu jeżeli chodzi o dodatnią dynamikę aktywów, miał jednak ważną cechę odróżniającą go od dwóch wcześniejszych miesięcy. Jest nią pierwsza od października 2007 roku (nie uwzględniając przesunięć środków między spółkami w grupie Aviva) dodatnia relacja pomiędzy nowymi wpłatami a wartością dokonanych umorzeń" - napisano w raporcie.

Inwestorzy wracają do funduszy

- W maju symbolicznie przekroczyliśmy ten swoisty Rubikon i jesteśmy po dodatniej stronie. Jest nadzieja, że ta tendencja jest do utrzymania - komentował na antenie TVN CNBC Biznes Tomasz Publicewicz z Analiz Online.

Największy segment rynku, z udziałem 26,7 proc. stanowiły w maju fundusze mieszane. Drugie miejsce miały fundusze akcyjne (25,9 proc.), a trzecie fundusze stabilnego wzrostu (19,9 proc.).

Źródło: TVN CNBC Biznes

Źródło zdjęcia głównego: TVN CNBC BIZNES