Czechy radzą sobie z kryzysem

Najnowsze

Aktualizacja:
sxc.huFitch; Czeska gospodarka wykazała odporność na globalne zawirowania

Agencja ratingowa Fitch chwali Czechy - i ma nadzieję, że kraj będzie miał stabilny rząd o solidnej większości w parlamencie. Agencja podniosła perspektywę ratingu naszych południowych sąsiadów ze stabilnej do pozytywnej. To znaczy, że Fitch rozważa podniesienie oceny wiarygodności kredytowej państwa w okresie od 18 do 24 miesięcy.

Długoterminowy rating długu Czech w walutach obcych to A plus.

Analitycy Fitcha uważają, że po ostatnich wyborach centroprawicowy rząd w Pradze będzie w stanie szybko obniżyć deficyt budżetowy, co zwiększa zaufanie do czeskich finansów publicznych. Agencja chwali też Czechy za wiarygodną politykę monetarną, solidny system bankowy i odporność gospodarki wobec zewnętrznych zawirowań.

Fitch prognozuje, że w tym roku czeska gospodarka urośnie o 1,7 procent - po spadku o ponad 4 procent w 2009 roku. Dług publiczny ma się - według agencji do 2012 roku ustabilizować na poziomie 44 procent PKB.

W 2009 roku czeski deficyt budżetowy wyniósł 5,9 proc. PKB, a dług publiczny 35,4 proc. PKB

Źródło: TVN CNBC Biznes

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu