Najnowsze

Bruksela ułoży budżety krajom członkowskim?

Najnowsze

Aktualizacja:
sxc.huEurobudżety będą pod kontrolą Brukseli

UE chce ingerować w budżety państw eurolandu. - Kraje strefy euro mają wkrótce prowadzić swą politykę budżetową według wspólnych europejskich wytycznych - poinformował niemiecki dziennik "Financial Times Deutschland". Propozycje w tej sprawie przedstawi komisarz UE ds. walutowych Olli Rehn.

Rehn powiedział "FTD", że planowana jest koordynacja dotycząca wysokości i rozwoju całkowitych wydatków budżetowych.

Eurogrupa, czyli ministrowie finansów krajów strefy wspólnej waluty, ma funkcjonować w przyszłości jako europejska rada planowania finansowego, przypominająca gremium istniejące w Niemczech, w którym uzgadnia się politykę finansową szczebla federacji oraz krajów związkowych.

Uczyć się na błędach Grecji

Propozycje komisarza Rehna, o których ma w środę dyskutować Komisja Europejska, to reakcja na kryzys zadłużenia w należącej do strefy euro Grecji. - Przyczyną kryzysu zadłużenia jest gospodarcza nierównowaga. Wyciągnęliśmy naukę z niedostatecznej kooperacji gospodarczej - powiedział Rehn.

Przyznał on, że ingerencja w wysokość budżetu poszczególnych państw jest drażliwym tematem. - Komisja nie chce i nie może kontrolować narodowych budżetów. Ale jeśli poważnie podchodzimy do naszego wspólnego losu w unii gospodarczej i walutowej, to wszyscy członkowie muszą przestrzegać reguł, które sami ustanowili - dodał komisarz.

Emerytury też wspólne

Rehn chce omówić swoje propozycje na piątkowej nieformalnej radzie ministrów finansów UE w Madrycie. 12 maja projekt regulacji miałaby przyjąć Komisja Europejska.

Rehn zapowiedział też KE, że chce zaproponować wytyczne ramowe dla systemów emerytalnych w UE. Wraz z komisarzami ds. rynku wewnętrznego i spraw socjalnych planuje on publikację w czerwcu zielonej księgi na temat sytuacji w zakresie ubezpieczeń emerytalnych w krajach UE. Jak wyjaśnił, chodzi o ocenę trwałości i dopasowania systemów emerytalnych do potrzeb ludzi.

- Celem jest zachęcenie krajów członkowskich do zasadniczych reform i wsparcie ich w tych działaniach - powiedział.

Źródło: PAP, lex.pl

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu