Bez długów, bez niczego...

Najnowsze

Aktualizacja:
sxc.huPo ogłoszeniu bankructwa nie zostanie nam nic

Od nowego roku w razie poważnych problemów finansowych każdy z nas będzie mógł ogłosić upadłość. Unikniemy wtedy spłaty całego długu, ale nowe życie i tak trzeba będzie zacząć od zera. Prezydent właśnie podpisał nowelizację prawa upadłościowego, wprowadzającą tzw. upadłość konsumencką.

Nowe przepisy wprowadzają możliwość upadłości wobec osób fizycznych, które nie są przedsiębiorcami.

Na ich mocy szansę na nowy start dostaną ci, którzy nie radzą sobie z zadłużeniem. Jak pokazują najnowsze badania, co trzecia polska rodzina ma długi. Jednak ci, którzy liczą, że uda im się łatwo wymigać od spłaty zaciągniętych kredytów, mogą się bardzo rozczarować.

Upadłość będzie ogłaszał sąd, a ma ona polegać na likwidacji majątku dłużnika w celu jego spieniężenia i przekazania wierzycielom. W przypadku, gdy do pokrycia zobowiązań niezbędna jest sprzedaż nieruchomości dłużnika, sąd wydzieli z tej kwoty sumę pozwalającą konsumentowi na wynajmowanie mieszkania przez rok.

Nareszcie?

Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji od wielu lat postulował wprowadzenie instytucji upadłości konsumenckiej, wskazując przy tym, że takie prawo nie powinno być dostępne dla każdego dłużnika. - Szansę nowego startu powinny mieć jedynie osoby, które zadłużyły się racjonalnie, lecz nie mogą spełnić swoich zobowiązań z przyczyn losowych - wskazywał UOKiK.

Tylko wyjątkowo

W zamierzeniu ustawodawcy upadłość ma stanowić wyjątek, a nie regułę i skorzystać będzie można z niej tylko w szczególnych przypadkach. Z upadłości konsumenckiej będzie można skorzystać raz na 10 lat w przypadku, gdy zadłużenie powstało z przyczyn niezależnych od dłużnika, np. na skutek zdarzeń losowych (przewlekłe choroby, wypadki, niezawiniona utrata pracy).

Zmiany w przepisach pozwolą konsumentom na skorzystanie z procedury oddłużeniowej, jednocześnie zabezpieczając prawa wierzycieli.

Dostaniesz spadek, spłacisz więcej

O ogłoszeniu upadłości konsumenckiej będzie decydował sąd. Sąd będzie także orzekał o planie spłat wierzytelności. Okres ten nie powinien przekroczyć pięciu lat, może jednak zostać przedłużony o dwa lata.

W okresie spłat dłużnik nie będzie mógł robić zakupów z odroczonym terminem płatności lub na raty.

Sąd będzie mógł zwiększyć zakres spłat dłużnika w razie poprawy jego sytuacji materialnej. Chodzi o przypadki nadzwyczajne, na przykład otrzymanie darowizny, spadku czy wygranej w grach losowych.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu