Banki mogą korzystać z pomocy państwa

Najnowsze


Sejm wyciągnął pomocną do banków i przyjął ustawę regulującą pomoc Skarbu Państwa udzielaną instytucjom finansowym. Nowe prawo ma wpłynąć na przywrócenie płynności na rynku międzybankowym - tłumaczy resort finansów.

Sejm przyjął ustawę o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym. W głosowaniu wzięło udział 430 posłów. 418 parlamentarzystów głosowało za przyjęciem ustawy. Przeciw opowiedziało się 6 posłów, tyle samo wstrzymało się od głosu.

Projekt ustawy przewiduje szczególną pomoc krajowym bankom, spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym, domom maklerskim, zakładom ubezpieczeń, funduszom emerytalnym i inwestycyjnym.

- Celem projektu ustawy, która jest wyrazem troski rządu o stabilność finansową naszego kraju jest, aby jak najwięcej podmiotów mogło skorzystać ze wsparcia finansowego, gdyby takiego wsparcia one wymagały - tłumaczyła podczas debaty sejmowej wiceminister finansów Katarzyna Zajdel-Kurowska. - Obecnie żadna z instytucji finansowych nie potrzebuje takiego wsparcia. Musimy pamiętać, że ta ustawa dotyczy tylko wsparcia płynnościowego - dodała.

Jak tłumaczyła Zajdel-Kurowska, ustawa ma okres dosyć ograniczony. - O te instrumenty można ubiegać się tylko do końca bieżącego roku - poinformowała wiceminister.

Różne formy pomocy

Zgodnie z ustawą, za udzielanie wsparcia będzie odpowiadał minister finansów, na wniosek instytucji finansowej. W tym celu zostanie zawarta umowa określająca m.in. formę pomocy i jej wysokość.

Pomoc będzie mogła być udzielana w różnych formach. Skarb Państwa będzie mógł np. zagwarantować spłatę kredytów oraz linii kredytowych przyznanych przez banki innym bankom.

eq ram

Źródło: PAP