TVN24 Biznes | Moto

Mandaty ostro w górę. "Mamy nadzieję, że zdyscyplinuje to kierowców"

TVN24 Biznes | Moto

Autor:
mb/ToL
Źródło:
PAP
Weber o zmianach w taryfikatorze mandatowym
Weber o zmianach w taryfikatorze mandatowymTVN24
wideo 2/4
TVN24Weber o zmianach w taryfikatorze mandatowym

Od soboty, 1 stycznia 2022 roku, kierowcom grożą znacznie wyższe mandaty za łamanie przepisów. Maksymalna wysokość grzywny, którą może nałożyć sąd, wzrosła z 5 do 30 tysięcy złotych, zaś mandat może wynieść nawet 5 tysięcy złotych. W życie weszła nowelizacja Prawa o ruchu drogowym zaostrzająca kary dla sprawców wykroczeń drogowych.

Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym i niektórych innych ustaw podwyższa maksymalną wysokość grzywny nakładanej przez sąd - z 5 do 30 tys. zł. Zgodnie z przepisami, karze grzywny od 1 tys. zł do 30 tys. zł będzie podlegać osoba kierująca pojazdem mechanicznym, niestosująca się do zakazu wyprzedzania określonego ustawą bądź znakiem drogowym. Inny z artykułów przewiduje karę aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny od 1 tys. zł do 30 tys. zł dla sprawcy, który prowadził pojazd na drodze publicznej, strefie zamieszkania i strefie ruchu bez wymaganego uprawnienia. Taka sama kara będzie groziła za prowadzenie pojazdu bez dopuszczenia go do ruchu.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO >>>

Nowy taryfikator

Przepisy zwiększają również wysokość grzywny, którą można nałożyć w postępowaniu mandatowym - z 500 zł do 5 tys. zł, a w przypadku zbiegu wykroczeń - do 6 tys. zł. Nowe stawki mandatów, które obowiązują od 1 stycznia 2022 roku, zostały określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

- Nowy taryfikator podnosi kary szczególnie dla kierowców popełniających najpoważniejsze wykroczenia na drodze. Usystematyzowane zostały również grzywny związane z czerwcową nowelizacją przepisów. Chodzi głownie o pieszych i nowe kategorie pojazdów, na przykład hulajnogi elektryczne, czy urządzenia transportu osobistego - powiedział Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

- Policjanci są zobowiązani do stosowania się do obowiązujących przepisów. Oczywiście wszystko zależy od rodzaju popełnionego wykroczenia, natomiast te które zostały ujęte w tym taryfikatorze są tymi, które powodują najpoważniejsze zdarzenia drogowe i mamy nadzieję, że zdyscyplinuje to tych kierowców, którzy w ten sposób się zachowują - powiedział Opas.

Mandaty 2022. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości

Zgodnie z nowym taryfikatorem, mandat za przekroczenie prędkości do 30 km/h wyniesie do 400 zł. Przy przekroczeniu prędkości od 31 do 40 km/h zapłacimy co najmniej 800 zł, a dalej - o 41-50 km/h - 1000 zł; o 51-60 km/h - 1500 zł; o 61-70 km/h - 2000 zł; o 71 km/h i więcej - 2500 zł.

tvn24.pl

Grzywna nie niższa niż 4000 zł będzie groziła za niewskazanie wbrew obowiązkowi, na żądanie uprawnionego organu, komu pojazd został powierzony do kierowania lub używania w oznaczonym czasie w postepowaniu w sprawach o przestępstwo.

2000 zł wyniesie mandat za jazdę autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych. Według nowego taryfikatora mandat za korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem wyniesie 500 zł.

Wjazd na przejazd kolejowy

2000 zł zapłacą kierowcy, którzy naruszą zakaz objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone. Tyle samo będzie groziło za wjazd na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca na kontynuowanie jazdy. Kwoty te wzrosną do 4000 zł w przypadku recydywy.

Również 2000 zł wyniesie mandat za naruszenie zakazu wejścia na przejazd kolejowy za sygnalizator lub inne urządzenie nadające sygnały, przy sygnale czerwonym przez kierującego kolumną pieszych lub poganiacza.

Przejście dla pieszych

Wzrosły także mandaty za naruszenia skierowane przeciwko bezpieczeństwu pieszych. Za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście będzie groził mandat w wysokości 1500 zł. Taki sam mandat może zapłacić kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną i nie ustąpi pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża.

Z kolei 1500 zł zapłaci kierujący, który wyprzedzi inny pojazd na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany lub bezpośrednio przed tym przejściem. Mandat taki będzie groził również za omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu.

Zgodnie z nowym taryfikatorem, 800 zł wyniesie mandat za zaparkowanie pojazdu na miejscu dla niepełnosprawnych.

Jazda po alkoholu

2500 zł wyniesie mandat za niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka.

Tyle samo zapłacimy za kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu.

Punkty karne

Jak przypomniał Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, większość nowych przepisów weszło w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. Wyjątkiem są m.in. przepisy dotyczące punktów karnych. Rozporządzenie w tej sprawie wejdzie w życie po 9 miesiącach od ogłoszenia ustawy. Po zmianach za naruszenie przepisów ruchu drogowego kierowca będzie mógł dostać nawet 15 punktów karnych, obecnie maksymalna liczba punktów za niektóre wykroczenia to 10.

W nowym taryfikatorze punktów karnych wyszczególniono 12 wykroczeń, za które kierowca może otrzymać jednorazowo 15 punktów karnych. Wśród nich znalazło się nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na pasach lub na nie wchodzącemu.

Tyle samo punktów karnych otrzyma na swoje konto również kierowca, który: nie zatrzyma się do kontroli i ucieknie; spowoduje wypadek drogowy; sprowadzi katastrofę w ruchu lądowym; kieruje pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu; kieruje pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego; ominie pojazd, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym; wyprzedzi na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nimi.

Zmianą jest również zniesienie szkoleń, po odbyciu których liczba punktów otrzymanych przez kierowcę ulegała zmniejszeniu. Ponadto wprowadzony zostanie mechanizm uzależniający usunięcie punktów karnych za naruszenie przepisów ruchu drogowego od uregulowania mandatu. Dodatkowo punkty będą kasowane dopiero po upływie 2 lat od dnia zapłaty grzywny.

Autor:mb/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości