TVN24 Biznes | Moto

Nowe zasady dla hulajnóg elektrycznych. Jest podpis prezydenta

TVN24 Biznes | Moto

Autor:
mb/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes
Konrad Romik o zmianach dla kierowców od 1 czerwca 2021 rokuTVN24
wideo 2/5
TVN24Konrad Romik o zmianach dla kierowców od 1 czerwca 2021 roku

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Prawa o ruchu drogowym, która reguluje status prawny hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego (UTO). Chodzi na przykład o wprowadzenie dolnej granicy wieku dla osób korzystających z e-hulajnóg na drogach.

Chodzi o ustawę z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Jak wskazała w komunikacie Kancelaria Prezydenta, celem nowych przepisów jest wprowadzenie do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym rozwiązań mających na celu uporządkowanie ruchu hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego takich jak np. deskorolka elektryczna oraz urządzeń wspomagających ruch takich jak np. rolki, deskorolka, hulajnoga – napędzanych siłą mięśni na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Zasady jazdy hulajnogą elektryczną

Po wejściu w życie nowych przepisów kierujący hulajnogą elektryczną będzie musiał korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów z prędkością dopuszczalną 20 km/h. W przypadku gdy brakuje drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów, kierujący hulajnogą elektryczną będzie mógł korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, jednak i tam nie będzie mógł przekroczyć 20 km/h.

Hulajnogą elektryczną będzie można wyjątkowo poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów. Trzeba będzie jednak jechać tam z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać ruchu pieszemu.

Przepisy nie dopuszczają przebywania na hulajnodze elektrycznej więcej niż jednej osoby.

Do kierowania hulajnogą elektryczną przez osoby w wieku od 10 lat do 18 lat wymagane będzie posiadanie karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dla osób, które ukończyły 18 lat, dokument taki nie będzie wymagany. Natomiast dzieci w wieku do 10 lat będą mogły jeździć hulajnogą elektryczną jedynie w strefie zamieszkania, pod opieką osoby dorosłej.

Podobne przepisy przewidziano dla kierujących urządzeniami transportu osobistego takimi jak np. deskorolka elektryczna. Użytkownicy tych pojazdów będą mogli się poruszać wyłącznie po drogach dla rowerów i chodnikach.

Z kolei w przypadku urządzeń wspomagających ruch, jak np. rolki, wrotki, deskorolka nie będą potrzebne żadne uprawnienia. Nie będzie też ograniczeń wiekowych. "Co istotne, osoba poruszająca się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch jest obowiązana korzystać z chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów. W strefie zamieszkania ma prawo korzystać z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdami" – wskazali przedstawiciele Kancelarii Prezydenta.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO >>>

Opłaty

Ustawa wprowadza także regulację dotyczącą dopuszczenia postoju roweru, hulajnogi elektrycznej lub urządzenia transportu osobistego na chodniku w miejscu do tego przeznaczonym. W przypadku braku takiego miejsca wskazane pojazdy muszą być pozostawione jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika najbardziej oddalonej od jezdni oraz równolegle do tej krawędzi. 

W ustawie dodano regulację, w której określone zostały maksymalne stawki kwotowe opłat za usunięcie z drogi i parkowanie hulajnogi elektrycznej lub urządzenia transportu osobistego – 123 zł za usunięcie oraz 23 zł za każdą dobę przechowywania.

Autor:mb/ToL

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock