TVN24 Biznes | Dla firm

Wysokość składek ZUS w przyszłym roku. "Przedsiębiorcy muszą się spodziewać zauważalnego wzrostu"

TVN24 Biznes | Dla firm

Autor:
mb
Źródło:
TVN24 Biznes
Jankowiak: rząd zadłuża nas na znacznie więcej
Jankowiak: rząd zadłuża nas na znacznie więcejTVN24
wideo 2/7
TVN24 Jankowiak: rząd zadłuża nas na znacznie więcej

Wysokość składki ZUS na ubezpieczenia społeczne wzrośnie o 552,12 złotych w skali roku - wynika z wyliczeń ekspertów Grant Thornton, przeprowadzonych na podstawie przyjętych przez rząd założeń do projektu budżetu. Wzrosnąć mają również obciążenia młodych firm, korzystających z preferencyjnych stawek.

Z rządowych założeń do projektu budżetu państwa na 2021 rok wynika, że prognozowane przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniesie w 2021 roku 5452 zł brutto. Oznacza to wzrost o 225 złotych brutto miesięcznie, czyli 4,3 procent, w porównaniu z bieżącym rokiem.

Jednocześnie rząd zaproponował, aby minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 roku wyniosło 2,8 tysiąca złotych brutto, co oznacza to wzrost o 200 złotych. Eksperci Grant Thornton wyliczyli, jakie będą tego skutki dla pracodawców i podatników.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24 GO

Składki na ZUS 2021

"Jako że podstawę wymiaru składek ZUS stanowi 60 procent kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, to w przyszłym roku przedsiębiorcy muszą się spodziewać zauważalnego wzrostu swoich obciążeń" - wskazała Honorata Zakrzewska-Krzyś, specjalista do spraw marketingu produktowego w Zespole Outsourcingu w Grant Thornton.

Na razie nie jest znana wysokość składki zdrowotnej, która stanowi najbardziej kosztowną część oskładkowania przedsiębiorców. Jej wysokość jest podawana dopiero na początku roku kalendarzowego - w bieżącym roku jest to 362,34 zł.

Honorata Zakrzewska-Krzyś zaznaczyła, że wysokość stawek społecznych można ustalić już dziś. Zgodnie z obliczeniami ekspertów kadrowo-płacowych Grant Thornton, łączna wysokość miesięcznych składek ZUS na ubezpieczenia społeczne wyniesie w 2021 roku 1115,15 zł. "Oznacza to podwyżkę o 46,01 zł miesięcznie (z kwoty 1069,14 zł), czyli rocznie wyższe obciążenia o 552,12 zł" - czytamy.

Zakrzewska-Krzyś wyjaśniła, że w przypadku młodych firm, korzystających z preferencyjnych stawek ZUS, miesięczne składki na ZUS są uzależnione od kwoty minimalnego, a nie przeciętnego wynagrodzenia i obliczane na podstawie 30 procent jego wartości. Jeśli przyszłoroczne minimalne wynagrodzenie wyniesie 1800 zł, nowi przedsiębiorcy zapłacą na składki społeczne nie 246,80 zł, ale 265,78 zł – czyli o 18,98 zł miesięcznie więcej, a w skali roku o 227,76 zł.

Płaca minimalna

Nadal nie jest przesądzone jaka będzie wysokość płacy minimalnej w 2021 roku. "Wciąż nie udało się wypracować porozumienia partnerów społecznych i rządu w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia w 2021 roku" - przypomniała w czwartkowym komunikacie Konfederacja Lewiatan.

Każdego roku rząd przedstawia Radzie Dialogu Społecznego propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej na rok następny. Dotychczas rząd miał na to czas do 15 czerwca, jednak w tym roku w związku z epidemią COVID-19 termin ten przesunięto na 31 lipca. Następnie RDS w terminie 10 dni od dnia otrzymania propozycji uzgadnia wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę i stawki godzinowej, jaka będzie obowiązywała w 2021 roku.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, a także wysokość minimalnej stawki godzinowej podlegają ogłoszeniu w Monitorze Polskim do 15 września br.

Jeżeli jednak RDS w ustawowym terminie nie uzgodni wysokości minimalnego wynagrodzenia i stawki godzinowej, wówczas kwoty te ustala Rada Ministrów w drodze rozporządzenia do 15 września br. Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, a także wysokość minimalnej stawki godzinowej ustalone przez Radę Ministrów nie mogą być jednak niższe od tych, które zostały wcześniej przedstawione Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji.

Autor:mb

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Raporty:
Pozostałe wiadomości