Biała lista podatników VAT weszła w życie. Ważne zmiany dla firm

Dla firm

Morawiecki: chwyciliśmy VAT-owskiego byka za rogitvn24
wideo 2/6

Utworzenie tak zwanej białej listy, nowe zasady wystawiania faktur na podstawie paragonów oraz ograniczenia zwolnień z VAT w handlu internetowym. To tylko część zmian, które weszły w życie w niedzielę.

W uzasadnieniu do przygotowanych przez resort finansów przepisów tłumaczono, że zakładają one dalsze uszczelnienie systemu podatkowego, mają zapewnić większą stabilność wpływów z podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Zaproponowano także rozwiązania zapobiegające unikaniu płacenia podatków.

Zwolnienie z VAT

Nowelizacja ustawy o VAT, która weszła w życie w niedzielę, wyłącza możliwość korzystania ze zwolnienia VAT przez część podatników.

Chodzi o firmy handlujące w internecie niektórymi towarami wrażliwymi na oszustwa, na przykład kosmetykami, sprzętem elektronicznym i elektrycznym, RTV i AGD. Ze zwolnienia nie będą też korzystać podatnicy dokonujący sprzedaży hurtowej i detalicznej części do pojazdów samochodowych i motocykli oraz firmy świadczące usługi ściągania długów. Nowe regulacje obejmują też zasady wystawiania faktur, których podstawą jest paragon fiskalny, oraz zasady korzystania z takich faktur. Faktura będzie mogła być wystawiona wyłącznie do paragonu posiadającego NIP nabywcy.

Biała lista

Od niedzieli obowiązują też przepisy przewidujące utworzenie jednej bazy podatników VAT, tak zwanej białej listy. Ma ona ułatwić firmom weryfikację kontrahentów, co - zdaniem MF - powinno przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa i pewności obrotu gospodarczego. W rejestrze znajdą się informacje zawarte do tej pory w dwóch wykazach: podatników, których naczelnik urzędu skarbowego nie zarejestrował lub którzy zostali wykreśleni z rejestru jako podatnicy VAT; oraz podatników, których rejestracja została przywrócona. Wykaz zostanie rozszerzony o podmioty zarejestrowane jako podatnicy VAT, czyli o dane dotyczące statusu podatników VAT czynnych i zwolnionych z tego podatku. Baza ma być prowadzona przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej w postaci elektronicznej na stronie resortu finansów - będzie aktualizowana na bieżąco, tj. w każdy dzień roboczy, raz na dobę.

Weryfikacja rachunków

Wśród danych o podatnikach zawartych w rejestrze znajdą się między innymi numery ich rachunków rozliczeniowych wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym.

Zgodnie z ustawą, podatnicy nie będą mogli uwzględniać w kosztach podatkowych danego wydatku w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego - lub została dokonana przelewem na rachunek inny, niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w prowadzonym przez szefa KAS wykazie. Dotyczy to płatności za transakcje o wartości przekraczającej 15 000 zł realizowanych pomiędzy przedsiębiorcami.

Dodatkowo, w takim przypadku przepisy przewidują także sankcję w postaci objęcia nabywcy solidarną odpowiedzialnością za zaległości podatkowe dostawcy - w części VAT proporcjonalnie przypadającej na tę transakcję.

Sankcje te wyłączać można poprzez zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o dokonaniu płatności na rachunek inny, niż zawarty w wykazie - w terminie do trzech dni od daty zlecenia przelewu.

Dla weryfikacji, czy rachunek kontrahenta znajduje się w wykazie, decydujący będzie dzień zlecenia przelewu bankowi lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, a nie dzień obciążenia rachunku nabywcy bądź uznania rachunku sprzedawcy.

Kasy fiskalne

Ponadto nowelizacja zakłada wprowadzenia nowej definicji pierwszego zasiedlenia.

Zgodnie z nią do pierwszego zasiedlenia dochodzi nie tylko na skutek oddania budynku, budowli lub ich części do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi, ale również rozpoczęcia użytkowania ich na potrzeby własne. Wprowadzona zmiana, jak tłumaczono, usunie niezgodność obecnie obowiązującej definicji z przepisami unijnymi. 1 września to także jedna z granicznych dat, jeśli chodzi o stosowanie kas fiskalnych. Od tego dnia nie będzie można kupić kas z papierowym zapisem kopii paragonu.

Zmiany wchodzą w życie od 1 września tego roku, jednak sankcje będą obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku.

Autor: mb/mmh / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock