Unijny budżet dostał zielone światło. Jedna piąta na walkę ze zmianami klimatu

Ze świata

Donald Tusk o negocjacjach unijnego budżetu na lata 2021-2027tvn24
wideo 2/3

Więcej pieniędzy na działania klimatyczne, inwestycje w odnawialne źródła energii i zwiększenie konkurencyjności unijnej gospodarki. To główne założenia budżetu Unii Europejskiej na 2020 rok, który w środę poparł Parlament Europejski.

Parlament przyjął budżet w środę 543 głosami za, przy 136 przeciw i 23 wstrzymujących się.

Walka ze zmianami klimatu

W całości środki na zobowiązania (fundusze, które UE zobowiązuje się zainwestować w 2020 roku lub przyszłych latach, ponieważ istnieje wiele wieloletnich projektów oraz programów) wyniosą 168,7 miliarda euro. To wzrost o 1,5 procent w porównaniu z 2019 rokiem. Środki na płatności (fundusze, które zostaną faktycznie wydane w 2020 roku) zostały ustalone na poziomie 153,6 miliarda euro. To o 3,4 procent więcej niż w 2019 roku. Ponad jedna piąta, bo 21 procent budżetu zostanie przeznaczone na działania związane ze zmianami klimatu. Program LIFE na rzecz środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu otrzyma 589,6 miliona euro (o 5,6 procent więcej w porównaniu z 2019 rokiem). "Horyzont 2020", który - jak podkreśliła Komisja Europejska - w znacznym stopniu przyczynia się do osiągnięcia celów klimatycznych, otrzyma do dyspozycji 13,46 miliarda euro (o 8,8 procent więcej). Część energetyczna instrumentu "Łącząc Europę", w ramach którego realizowane są inwestycje w odnawialne źródła energii, modernizację istniejącej infrastruktury przesyłu energii i rozwój nowej infrastruktury, otrzyma 1,28 miliarda euro, czyli o 35 procent więcej niż w 2019 roku. Sfera dotycząca rozwiązań transportowych w instrumencie finansowym "Łącząc Europę" będzie korzystać ze środków w wysokości 2,58 miliarda euro.

Galileo i Erasmus+

Około 83,93 miliarda euro w zobowiązaniach zostanie przeznaczonych na zwiększenie konkurencyjności unijnej gospodarki. To o 4,1 procent więcej niż w budżecie na 2019 rok. Z tej kwoty 58,65 miliarda euro (wzrost o 2,5 procent) zostanie przeznaczone na wyrównywanie różnic gospodarczych między państwami członkowskimi i w nich samych, a także na stymulowanie wzrostu gospodarczego, tworzenie miejsc pracy i wspieranie konwergencji za pośrednictwem europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (EFSI). Europejski globalny system nawigacji satelitarnej Galileo otrzyma wsparcie w wysokości 1,2 miliarda euro, czyli o 74,7 procent więcej. Około 2,89 miliarda euro trafi na edukację w ramach Erasmus+ (wzrost o 3,6 procent). Europejski Korpus Solidarności, który tworzy możliwości wolontariatu lub pracy przy projektach w kraju lub za granicą, otrzyma 166,1 miliona euro (wzrost o 15,9 procent). Do europejskich rolników trafi 58,12 miliarda euro. Nadal będzie wspierane finansowo zarządzanie bezpieczeństwem i migracją. Przykładowo 2,36 miliarda euro zostanie przeznaczone na Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz agencje działające w tej dziedzinie (Europol, Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex, EASO, eu-LISA) . Budżet opiera się na założeniu, że Wielka Brytania - po wystąpieniu z Unii Europejskiej najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 roku - będzie nadal uczestniczyć w realizacji budżetu do końca 2020 roku, tak jakby była nadal państwem członkowskim.

Autor: mb / Źródło: PAP