Czesi zamknęli granicę z Polską

TVN24 Biznes | Ze świata

Autor:
kris
Źródło:
TVN24 Biznes
Czechy zamykają granicę z PolskąTVN24
wideo 2/2
TVN24Czechy zamykają granicę z Polską

Od poniedziałku z Polski nie można wjechać na terytorium Czech. Jest tak, ponieważ nasz kraj znalazł się na liście krajów z wysokim ryzykiem zachorowania na koronawirusa - czytamy w komunikacie na polskiej stronie rządowej. Od zasady jest kilka wyjątków.

"Od 9 listopada podróżni z Polski co do zasady nie będą mogli wjechać na terytorium Czech. System oznakowania państw europejskich pod kątem bezpieczeństwa podróżowania tzw. "Semafor" umieścił Polskę na liście krajów wysokiego ryzyka zachorowania (czerwone) na koronawirusa" - napisano w komunikacie

Wyjątki

Od zakazu wjazdu na teren Czech z kraju oznakowanego na czerwono jest kilka wyjątków. Oto one:

- cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt stały lub tymczasowy w krajach o niskim ryzyku wystąpienia COVID-19,

- posiadacze ważnej wizy długoterminowej, zezwolenia na pobyt stały lub czasowy w Republice Czeskiej wydane przez Republikę Czeską,

- cudzoziemcy z ważnym zezwoleniem na pobyt czasowy lub stały na terenie UE,

- członkowie rodzin (w tym możliwy do udowodnienia stały związek partnerski) obywateli Republiki Czeskiej lub obywateli UE z pobytem na terenie Republiki Czeskiej, pracownicy transportu międzynarodowego.

Zakaz wjazdu do Czech - wyjątkiTVN24

Na teren Czech mogą również wjechać osoby:

- których wjazd leży w interesie Republiki Czeskiej, o ile powód wjazdu jest potwierdzony odpowiednim dokumentem (np. uczniowie, studenci, pracownicy transgraniczni, partnerzy biznesowi, dyplomaci),

- w sytuacjach nagłych (np. konieczność pobierania planowanych świadczeń zdrowotnych, wypełnienie obowiązków nałożonych przez sąd, wjazd na podstawie wezwania organu państwowego, wykonanie postanowienia sądu, postępowanie urzędowe, niezbędna opieka nad bliskimi członkami rodziny niezdolnymi do samodzielnej opieki, korzystanie z prawa do opieki nad małoletnim lub do kontaktu z małoletnim, inne sytuacje humanitarne), pod warunkiem, że powód wjazdu jest potwierdzony odpowiednimi dokumentami.

Przy czym, przy pobycie powyżej 12 godzin w kraju wysokiego ryzyka, osoby, które chcą wjechać do Czech, zobligowane są do testowania PCR i wypełnienia formularza lokalizacyjnego.

Formularz i testy

Zwolnione z obowiązku wypełnienia formularza lokalizacyjnego i testowania na COVID-19 zostali objęci m. in.: pracownicy transportu międzynarodowego, obywatele UE i cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt stały lub długoterminowy na terenie UE, którzy w ciągu 12 h przejeżdżają przez Czechy TRANZYTEM, lub podróżują do Czech na okres nieprzekraczający 12 godz. z pilnych powodów zdrowotnych, rodzinnych, biznesowych lub zawodowych, dzieci poniżej 5. roku życia, dyplomaci akredytowani w Czechach, pracownicy transgraniczni, uczniowie i studenci, którzy w celu wykonywania pracy lub nauki regularnie przekraczają przynajmniej raz w tygodniu granicę z państwem sąsiadującym - napisano w komunikacie.

Dodano też, że podróże z państw niskiego ryzyka zachorowania (zielone) nie generują żadnych obostrzeń - nie trzeba okazać negatywnego testu na obecność COVID-19, ani poddać się kwarantannie. Podkreślono, że "podróże turystyczne od 22 października nie są jednak możliwe, zaś infrastruktura hotelowa nie świadczy usług zakwaterowania turystów".

"Przyjęte rozwiązania zależą ściśle od sytuacji epidemiologicznej i mogą ulec zmianie. Nadal konieczne jest śledzenie wewnętrznych regulacji polskich i czeskich dot. przekraczania granicy ze względu na możliwe modyfikacje spowodowane stanem pandemii w Europie" - dowiadujemy się z komunikatu.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE >>>

Autor:kris

Źródło: TVN24 Biznes