Bank Światowy ostrzega przed napięciami społecznymi. "Ukraińcy są coraz biedniejsi"

TVN24 Biznes

ShutterstockBank Światowy: PKB Ukrainy wzrośnie w tym roku o 1 proc.

Bank Światowy potwierdza prognozę tegorocznego wzrostu PKB Ukrainy o 1 procent – oświadczył w piątek w Kijowie Qimiao Fan, dyrektor BŚ na Ukrainie, Białorusi i w Mołdawii. Według BŚ w przyszłym roku ukraińska gospodarka ma wzrosnąć o 2 proc. Specjaliści Banku w swoim raporcie na temat Ukrainy odnotowują wzrost poziomu zubożenia społeczeństwa i prognozują, że w roku bieżącym będzie się ono pogłębiało.

- Reformy realizowane na kilku frontach mają decydujące znaczenie dla przywrócenia w 2016 roku i w latach następnych stałego rozwoju. Czasowe, bądź całkowite wstrzymanie reform nie pozwoli na odrodzenie gospodarcze i doprowadzi do negatywnych następstw społecznych – powiedział Qimiao Fan.

Napięcie polityczne

Ekonomista zaznaczył, że obecne napięcie polityczne jest poważnym zagrożeniem dla gospodarki państwa. Na Ukrainie od lutego trwa kryzys, wywołany brakiem poparcia dla rządu premiera Arsenija Jaceniuka, który stracił większość parlamentarną. W Kijowie trwają obecnie negocjacje na temat nowej koalicji parlamentarnej oraz rządu. Według BŚ deficyt budżetowy na Ukrainie, z włączeniem deficytu państwowej spółki paliwowej Naftohaz, w 2015 roku zmniejszył się do 2 proc. PKB. Było to wynikiem kontrolowania konsumpcji, podwyższeniem taryf i spadku ceny importowanego gazu. Jednocześnie, zdaniem Banku, sytuacja ukraińskiego budżetu pozostanie skomplikowana w związku z obniżeniem obowiązkowej stawki składek socjalnych.

Redukcja szarej strefy

W 2016 roku BŚ prognozuje deficyt budżetowy na poziomie 3 proc. PKB. Jeśli jednak nie uda się uregulować sytuacji wokół składek socjalnych, czyli zrekompensować mniejsze wpływy z tego tytułu poprzez redukcję szarej strefy w gospodarce, deficyt może wzrosnąć nawet do 6 proc. PKB. Zgodnie z raportem Banku Światowego w 2016 roku inflacja na Ukrainie wyniesie 15, w 2017 roku - 11, a w kolejnym – 9 procent. W 2015 roku inflacja wyniosła 43,3 procent. Deficyt obrotów bieżących Bank ocenił na 1,3 proc. PKB w 2016 roku, a w następnych latach odpowiednio na 0,6 i 1 proc. PKB. Zadłużenie publiczne Ukrainy w roku bieżącym BŚ prognozuje na poziomie 80,4 proc. PKB, w 2017 roku na 79,8 proc. i w 2018 roku – na 78,2 proc.

Eksport będzie rósł

Ekonomiści BŚ przewidują stopniowy wzrost ukraińskiego eksportu; w roku bieżącym ma on wynieść 2,2 procent, w 2017 roku - 5 procent, a w 2018 roku - 4 proc. Import w kolejnych trzech latach będzie wzrastał od 0,6 proc. w 2016 roku do 2,3 i 4,3 proc. odpowiednio w 2017 i 2018 roku. Specjaliści Banku w swoim raporcie na temat Ukrainy odnotowują wzrost poziomu zubożenia społeczeństwa w 2015 roku i prognozują, że w roku bieżącym będzie się ono pogłębiało pomimo stopniowego odnawiania aktywności gospodarczej. Władzom w Kijowie zaleca się w raporcie kontynuowanie reform fiskalnych, wzmacnianie sektora finansowego i utrzymywanie elastycznego kursu walut. Wskazuje się także, że Ukraina powinna zwiększać produktywność, tworzyć nowe miejsca pracy poprzez inwestycje w infrastrukturę, poprawiać klimat inwestycyjny oraz lepiej wykorzystywać możliwości istniejące w handlu wewnętrznym.

Autor: ag//km / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock