Jak koronawirus wpłynie na globalną gospodarkę? Kilka scenariuszy

Ze świata


Rozpatrujemy różne scenariusze wpływu koronawirusa na światową gospodarkę - poinformowała dyrektor zarządzająca Międzynarodowym Funduszem Walutowym Kristalina Georgiewa.

Goergiewa podczas sobotniego spotkania ministrów finansów i prezesów banków centralnych państw grupy G20 wskazała, że władze Chin podejmują wszelkie działania, żeby ograniczyć negatywny wpływ koronawirusa na gospodarkę. Działania te obejmują m.in. zwiększanie płynności, wprowadzanie dodatkowych instrumentów fiskalnych i wsparcie finansowe.

Scenariusz podstawowy

- W naszym obecnym bazowym scenariuszu ogłaszane programy zostaną wprowadzone w życie i chińska gospodarka powróci do normy w drugim kwartale. W efekcie wpływ na światową gospodarkę będzie relatywnie mały i krótkoterminowy - powiedziała Georgiewa na konferencji w Rijadzie, stolicy Arabii Saudyjskiej.

- W tym scenariuszu wzrost w Chinach w 2020 roku wyniesie 5,6 procent. To o 0,4 punktu procentowego mniej niż w naszych styczniowych prognozach. Globalny wzrost gospodarczy byłby wtedy o około 0,1 punktu procentowego mniejszy - dodała.

Dyrektor zarządzająca MFW wskazała jednak, że analizowane są też bardziej groźne scenariusze, gdzie rozszerzanie się wirusa potrwa dłużej i jego zasięg będzie bardziej globalny. Wtedy konsekwencje dla wzrostu gospodarczego na świecie będą zdecydowanie bardziej poważne i dłuższe.

W styczniu Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozował, że globalny PKB wzrośnie w 2020 roku do 3,3 proc. z 2,9 proc. w zeszłym roku. Prognozy te nie uwzględniały jednak efektów wybuchu epidemii w Chinach.

Autor: kris / Źródło: PAP