Pieniądze z 500 plus wydawane rozsądnie. "Korekty nie są wymagane"

Z kraju

ShutterstockZnikoma liczba świadczeń z programu 500 plus jest wydawana w formie rzeczowej

0,03 procent świadczeń w programie "Rodzina 500 plus" ma formę rzeczową zamiast pieniężnej – poinformował w poniedziałek w Gdańsku wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Marcin Zieleniecki. Wyjątki dotyczą rodzin z kłopotami opiekuńczo-wychowawczymi.

Zieleniecki brał w poniedziałek udział w konferencji prasowej zorganizowanej w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim. - W przypadku 0,03 procent ogółu decyzji o przyznaniu świadczeń w programie Rodzina 500 plus organy samorządu terytorialnego podjęły decyzję o zamianie świadczenia pieniężnego na świadczenie rzeczowe – poinformował wiceminister Zieleniecki. Wiceminister podkreślił, że 0,03 procent to odsetek śladowy.

"Mechanizm się sprawdza"

Zieleniecki przypomniał, że w ustawie wprowadzającej program Rodzina 500 plus znalazły się mechanizmy nadzoru nad sposobem wydatkowania środków przez beneficjentów. Dodał, że w grę wchodzi nie tylko nadzór urzędników, lecz także "nadzór społeczny".

- Wydaje mi się, że ten mechanizm się sprawdza, w tym zakresie korekty nie są wymagane – podkreślił Zieleniecki. Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Katarzyna Stanulewicz wyjaśniła, że rodziny, w których przypadku zdecydowano o zamianie świadczenia pieniężnego na rzeczowe, to rodziny z kłopotami opiekuńczo-wychowawczymi.

- One są pod stałą kontrolą opieki społecznej tak, że mamy informacje na temat każdej takiej decyzji – powiedziała Stanulewicz. Biorący udział w konferencji wojewoda pomorski Dariusz Drelich poinformował, że w regionie pomorskim zamiana świadczenia z pieniężnego na rzeczowe dotyczyła 0,04 procent beneficjentów.

- W województwie pomorskim mamy objętych programem 280 tysięcy dzieci, a decyzji dotyczących zamiany świadczenia na pomoc rzeczową jest około 80. Widzimy więc, że są to jednostkowe przypadki – wyjaśnił Drelich.

Program 500 plus

Drelich przypomniał, że gdy program Rodzina 500 plus wchodził w życie, były obawy związane z właściwym wydatkowaniem świadczeń.

- Okazało się, że - po pierwsze - możemy zareagować w każdej sytuacji, kiedy te pieniądze byłyby niewłaściwie zagospodarowane. Po drugie, można szybko reagować, bo pieniądze są wypłacane przez samorządy, przez ludzi, którzy znają lokalne środowisko – powiedział Drelich. Dodał, że statystyki pokazują, iż beneficjenci programu "zachowują się bardzo odpowiedzialnie i pieniądze z programu wydają bardzo racjonalnie, w większości na najważniejsze potrzeby dzieci, a dopiero w drugiej kolejności na potrzeby związane z rodziną, czyli na przyklad opłacenie rachunków za energię, wodę". "W statystykach, o których informują samorządy, widać, że na przykład ilość zaległości za czynsz czy na przykład należności z tytułu opłat za wodę - maleje" – podkreślił Drelich.

3,82 miliona dzieci w całej Polsce

W ostatni piątek minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska informowała, że działający od 1 kwietnia 2016 roku program Rodzina 500 plus objął do końca stycznia 2017 roku 3,82 mln dzieci, 2,56 mln rodzin, a wydatki wyniosły ponad 19 mld zł. Pieniądze otrzymuje 55 proc. dzieci w Polsce - większość dzieci mieszkających w gminach wiejskich (63 proc.), 58 proc. w gminach miejsko-wiejskich i nieco mniej niż połowa - 48 proc. - w miastach. Na wsi programem jest objętych 1,37 mln dzieci, w gminach miejsko-wiejskich 0,96 mln, a w miastach 1,49 mln. Najwięcej dzieci objętych programem jest w woj. mazowieckim - 552,5 tys., śląskim - 382,7 tys. i wielkopolskim - 378,6 tys. 40 proc. wszystkich świadczeń trafia na pierwsze lub jedyne dziecko z uwzględnieniem kryteriów dochodowych - to 1 mln 524 tys. dzieci. Świadczenie otrzymuje 699 tys. rodzin z jednym dzieckiem do 18 roku życia; rodzin pobierających świadczenia z dwojgiem dzieci jest 1,5 mln; z trojgiem - 288 tys., z czworgiem - 53 tys., z pięciorgiem prawie 13 tys., z sześciorgiem 5,6 tys., a z siedmiorgiem - 278 - wynika z danych ministerstwa. Świadczenia w formie rzeczowej, a nie pieniężnej, przyznano w całym kraju w 727 przypadkach. Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł rodzice otrzymują niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę (lub 1200 zł netto w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego) wsparcie można otrzymać także na pierwsze lub jedyne dziecko.

Zobacz: Kobiety mniej pracują przez 500 plus? Debata Młodych w TVN24 BiS (Film z 24.02.2017)

Kobiety mniej pracują przez 500 plus? "Debata Młodych" w TVN24 BiSTVN24 BiS

Autor: azb/ms / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock