Zatory płatnicze

Z kraju

Paweł Szczepankowski

W ostatnim roku drastycznie wzrósł średni termin oczekiwania na zapłacenie należności. Przeciętny okres odroczenia terminu płatności wzrósł z ok. 22 do 26 dni. W „Blajer mówi: Biznes” rozmawiamy z Pawłem Szczepankowskim, dyrektorem zarządzający Atradius Polska.