Trzynasta emerytura z funduszu dla niepełnosprawnych. Jest zielone światło

[object Object]
Kramarz o wsparciu dla niepełnosprawnychtvn24
wideo 2/5

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych poparła poselski projekt Prawa i Sprawiedliwości o finansowaniu tak zwanych trzynastych emerytur z funduszu dla niepełnosprawnych.

Po niemal czterogodzinnych obradach Komisja Finansów Publicznych opowiedziała się w środę za poselskim projektem nowelizacji ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (SFWON).

Za projektem głosowało 22 posłów, 8 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Wcześniej członkowie komisji nie poparli żadnej z licznych poprawek, jakie zgłaszali posłowie opozycji. Poprawki te dotyczyły między innymi zmiany tytułu ustawy, wykreślenia przepisu mówiącego o finansowaniu z funduszu trzynastych emerytur wypłaconych w 2019 roku oraz wykreślenia przepisów umożliwiających przeznaczanie środków z funduszu na rzecz emerytów i rencistów. Posłowie opozycji zapowiedzieli zgłoszenie poprawek jako wniosków mniejszości.

Przewodniczący komisji Henryk Kowalczyk (PiS) nie zgodził się również na poddanie pod głosowanie wniosku Lewicy w sprawie przeprowadzenia 16 grudnia wysłuchania publicznego w sprawie tego projektu.

W czwartek projektem zajmie się Sejm.

Kontrowersje

Podczas wtorkowej burzliwej debaty w Sejmie nad projektem posłowie PiS zapewniali, że nowelizacja nie ograniczy wsparcia dla osób z niepełnosprawnością. Z tą opinią nie zgadzali się posłowie opozycji, którzy wskazywali, że rząd zabiera środki osobom z niepełnosprawnością, aby zrealizować obietnice wyborcze.

Wiceszef Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed podczas środowego posiedzenia komisji zapewniał, że "nie ma żadnych obaw o to, że jakiekolwiek środki zostaną zabrane osobom niepełnosprawnym". Podkreślił, że programy finansowane z SFWON są i nadal będą realizowane.

Wskazał, że są to między innymi usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych. - W tej edycji w 2019 roku prawie 32 miliony złotych otrzymało już 320 gmin, budżet był na poziomie 60 milionów złotych. Te środki są również zapisane w budżecie na 2020 rok - informował.

Z kolei przedstawiciele organizacji zrzeszających osoby z niepełnosprawnością wskazywali, że liczyli, iż Solidarnościowy Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych da im wsparcie i pomoże w realizacji prawa do niezależnego życia.

- Chciałabym, żeby to prawo było realizowane na miarę tego, jak realizują je inne kraje - podkreśliła w Sejmie prezes i fundatorka Fundacji Vis Maior Jolanta Kramarz. Wskazała, że chodzi między innymi o asystencję osobistą, opiekę wytchnieniową i kwestie związane z mieszkalnictwem. Oceniła, że zaplanowane na przyszły rok programy na rzecz osób z niepełnosprawnością są niewystarczające. - Liczyliśmy na to, że Fundusz Solidarnościowy da nam takie wsparcie i to było taką naszą podstawą do zaufania do państwa i świadczonego przez nie prawa (…), tak że troszeczkę czujemy się oszukani - powiedziała Kramarz.

Justyna Kucińska z Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego mówiła, że ma nadzieję, iż projekt nie zostanie przyjęty i "te środki nie zostaną wyprowadzone na inne działania, które również potrzebują finansowania, ale nie kosztem niepełnosprawnych".

Mirosław Suchoń (KO) ocenił, że w związku z procedowanym projektem pojawiają się wątpliwości, co do legalnego rozporządzania środkami publicznymi.

Trzynasta emerytura

Celem obowiązującego od 1 stycznia 2019 roku Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych jest przede wszystkim wsparcie społeczne, zawodowe, zdrowotne i finansowe osób niepełnosprawnych.

Projekt PiS przewiduje, że środki ze SFWON będą mogły być przeznaczane także na rzecz emerytów i rencistów. Chodzi między innymi o jednorazowe roczne świadczenie pieniężne, tak zwaną trzynastą emeryturę. Z tego powodu autorzy projektu zaproponowali zmianę nazwy funduszu na Fundusz Solidarnościowy. W poselskiej propozycji znalazły się także zapisy, zgodnie z którymi kosztem Funduszu Solidarności jest także trzynaste świadczenie dla emerytów i rencistów wypłacone w 2019 roku.

Funduszowi w związku z tym zostanie udzielona pożyczka w kwocie do 9 miliardów złotych z Funduszu Rezerwy Demograficznej. FRD został powołany jako fundusz, w którym mają znajdować się środki na uzupełnienie, wynikającego z przyczyn demograficznych, niedoboru w funduszu emerytalnym.

W połowie roku 2019 (głównie w maju) Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił blisko 8,3 miliona trzynastych świadczeń na kwotę 8,9 miliarda złotych brutto.

Złożony w Sejmie projekt zakłada, że z Funduszu Solidarnościowego finansowane mają być także renta socjalna i zasiłek pogrzebowy, który przysługuje w razie śmierci osoby pobierającej rentę socjalną. Obecnie są one finansowane z budżetu państwa.

Składka i podatek na SFWON

Obecnie źródłem przychodów Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych jest przede wszystkim obowiązkowa składka stanowiąca 0,15 procent podstawy wymiaru składki na Fundusz Pracy.

Ponadto środki mają pochodzić z nowego podatku, daniny solidarnościowej od dochodów osób fizycznych – w wysokości 4 procent od nadwyżki dochodów powyżej miliona złotych za rok podatkowy (suma dochodów będzie pomniejszana o zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne). Ministerstwo Finansów szacowało wcześniej, że danina obejmie około 21 tysięcy osób.

Pierwszy raz daninę najbogatsi podatnicy zapłacą w 2020 roku od dochodów uzyskanych w 2019 roku.

Autor: mb / Źródło: PAP, tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości