Tarcza branżowa na dłużej. Rząd podjął decyzję

TVN24 Biznes | Z kraju

Autor:
kris/ToL
Źródło:
PAP
Morawiecki o odbudowie potencjału gospodarczegoTVN24
wideo 2/5
TVN24Morawiecki o odbudowie potencjału gospodarczego

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie, zgodnie z którym wydłużone ma być wsparcie - na grudzień i styczeń - z tak zwanej tarczy branżowej dla sektorów najmocniej dotkniętych drugą falą pandemii – napisano w komunikacie po posiedzeniu rządu. Na dodatkową pomoc dla firm ma pójść łącznie 5,1 miliarda złotych.

Wcześniej wiceminister rozwoju Olga Semeniuk informowała, że koszt wydłużenia działań pomocowych w tarczy branżowej to dodatkowe 7 mld zł dla 40 branż.

W ramach dodatkowej pomocy firmom rząd przewiduje 4 formy wsparcia.

Dofinansowanie pensji

Wypłata świadczenia ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników.

Ma dotyczyć sytuacji, gdy przychód z działalności - w rozumieniu przepisów podatkowych - uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy - w wyniku COVID-19 - o co najmniej 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym. Dofinansowanie będzie udzielane na podstawie umowy o świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy i będzie przysługiwało przez łączny okres 3 miesięcy kalendarzowych, przypadających od miesiąca złożenia wniosku. Wnioski o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy mogą być składane do 31 marca 2021 r.

Postojowe

Wypłata ponownego świadczenia postojowego. Świadczenie będzie udzielane w przy spadku przychodu z działalności – w rozumieniu przepisów podatkowych – uzyskanego w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o co najmniej 40 proc. w stosunku do okresu porównawczego.

5 tysięcy złotych

Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej – do 5 tys. zł. W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta może, na podstawie umowy, udzielić jednorazowej dotacji ze środków Funduszu Pracy. Dotacja będzie dotyczyć mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców, których przychód z działalności - w rozumieniu przepisów podatkowych - uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku - w wyniku COVID-19 - był o co najmniej 40 proc. niższy w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym. Dotacje będą finansowane ze środków Funduszu Pracy zasilonego środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Zwolnienie ze składek

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych. Zwolnienie będzie dotyczyło okresu od 1 stycznia 2021 r. do 31 stycznia 2021 r. albo za okres od 1 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za te okresy. Warunkiem będzie zgłoszenie przedsiębiorcy, jako płatnika składek przed 1 listopada 2020 r., a przychód z działalności - w rozumieniu przepisów podatkowych - uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy o co najmniej 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE >>>

Autor:kris/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Krystian Maj/KPRM