Stopy procentowe bez zmian. Rada Polityki Pieniężnej ogłosiła decyzję

Z kraju

RPP podjęła decyzję ws. stóp procentowych

Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła bez zmian stopy procentowe - poinformował w komunikacie Narodowy Bank Polski po zakończonym w środę dwudniowym posiedzeniu RPP.

Narodowy Bank Polski (NBP) poinformował, że Rada Polityki Pieniężnej (RPP) zdecydowała na zakończonym w środę posiedzeniu, że nie zmienia głównej stopy procentowej, referencyjnej, pozostawiając ją na poziomie 1,50 procent.

Zgodnie z oczekiwaniami

Zgodnie z decyzją stopa lombardowa pozostanie w wysokości 2,50 proc., stopa depozytowa 0,50 proc., a stopa redyskonta weksli 1,75 proc. Decyzja jest zgodna z oczekiwaniami ekonomistów. Ostatni raz RPP obniżyła stopy procentowe w marcu 2015 roku, obcinając wtedy wszystkie o 50 punktów bazowych.

Na ścieżce wzrostu

O godzinie 16-tej odbyła się konferencja prasowa, na której przedstawione zostanie uzasadnienie decyzji Rady.

"RPP podtrzymuje ocenę, że w świetle dostępnych danych i prognoz obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną" - napisano w komunikacie RPP. W ocenie RPP, dynamika cen będzie stopniowo rosnąć i w kolejnych kwartałach będzie dodatnia. "Oprócz wygaśnięcia efektów wcześniejszych spadków cen surowców, wzrostowi cen w przyszłym roku będzie sprzyjało oczekiwane stopniowe przyspieszenie wzrostu gospodarczego, następujące po przejściowym obniżeniu dynamiki PKB w tym roku" - napisano.

Wzrost konsumpcji i PKB

Według RPP, przyspieszeniu dynamiki PKB sprzyjać będzie wzrost konsumpcji. RPP ocenia, że w przyszłym, roku wzrosną inwestycje, czemu sprzyjać będą: dobra sytuacja finansowa firm, wysokie wykorzystanie ich zdolności produkcyjnych oraz stopniowe zwiększenie absorpcji funduszy z UE. Wzrostowi cen w ’17 sprzyjać będzie przyspieszenie wzrostu PKB. RPP podała, że dane o aktywności gospodarczej sygnalizują, że PKB w IV kw. będzie na obniżonym poziomie.

Autor: msz / Źródło: PAP