TVN24 Biznes | Z kraju

Spis powszechny 2021. Wszystko, co warto wiedzieć

TVN24 Biznes | Z kraju

Autor:
red.
Źródło:
TVN24 Biznes
Posłowie zachęcają do wzięcia udziału w spisie powszechnymTVN24
wideo 2/2
TVN24Posłowie zachęcają do wzięcia udziału w spisie powszechnym

1 kwietnia rozpoczął się w Polsce Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Badanie potrwa sześć miesięcy, a udział w nim najwygodniej wziąć przez internet. Czy udział w spisie jest obowiązkowy? Na jakie pytania trzeba w nim odpowiedzieć? Sprawdź, co warto wiedzieć przed wzięciem udziału w spisie powszechnym.

Spis Powszechny 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań to przeprowadzane raz na 10 lat największe polskie badanie statystyczne. To główne źródło obiektywnej wiedzy o liczbie osób zamieszkujących Polskę, ich pracy, miejscu zamieszkania, wykształceniu czy warunkach życia.

Ostatni spis powszechny przeprowadzany był w Polsce w 2011 roku. W tym roku wypada jednocześnie 100-lecie pierwszego spisu przeprowadzonego po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

Zebrane w Narodowym Spisie Powszechnym odpowiedzi posłużą do celów naukowo-badawczych. To dzięki nim organy państwowe będą miały zaktualizowaną wiedzę o mieszkańcach Polski, dzięki czemu możliwe będzie dokładniejsze określanie ich potrzeb i oczekiwań.  

Udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy na podstawie ustawy o statystyce publicznej. Odmowa wzięcia w nim udziału wiąże się z karą w wysokości do 5 tys. zł, zaś podanie nieprawdziwych informacji grozi karą do dwóch lat pozbawienia wolności.

Spis – kogo obowiązuje?

Udział w narodowym spisie powszechnym jest obowiązkowy dla wszystkich obywateli Polski. Obowiązuje także wszystkie osoby, które w trakcie przeprowadzania spisu przybywają stale lub czasowo na terenie Polski, również te niemające miejsca zamieszkania.

Oznacza to, że obejmuje zarówno polskich emigrantów, jak również cudzoziemców przebywających obecnie w Polsce.

Spis – jak wziąć udział?

W tym roku po raz pierwszy Narodowy Spis Powszechny będzie realizowany przede wszystkim przez internet. Każdy obywatel w okresie od kwietnia do września powinien dokonać spisu samodzielnie logując się na rządowej stronie spis.gov.pl i tam odpowiadając na pytania.

Jedynie, gdy nie będzie możliwy udział w spisie tą metodą, spis będzie uzupełniająco przeprowadzany również telefonicznie oraz metodą wywiadu bezpośredniego. Wówczas udzielone odpowiedzi zostaną wprowadzone do systemu przez wyznaczonych rachmistrzów spisowych. Osoby niemogące samodzielnie wziąć udział w spisie mogą zgłaszać się pod numerem telefonu (22) 279-99-99.

W przypadku osób, które nie mają miejsca, w którym mogą same wziąć udział w spisie, udostępnione zostaną specjalne pomieszczenia do przeprowadzania spisu – ich lista dostępna jest na stronie GUS.

Spis – jakie pytania?

Na początku każdy biorący udział w spisie zobowiązany będzie do podania swoich najważniejszych danych osobowych takich jak imię, nazwisko, płeć, data urodzenia i numer PESEL.

W następnej kolejności pytania dotyczyć będą adresu zamieszkania, tego jak długo mieszkamy pod tym adresem, a także czy adres ten jest stały, czy tymczasowy. Pytani będziemy również o wszystkie inne osoby, które razem z nami mieszkały pod wskazanym adresem 31 marca 2021 o godzinie 24.00, a także osoby, które były wówczas zameldowane pod tym adresem, lecz przebywały za granicą.

W dalszej części kwestionariusza znajdują się coraz bardziej szczegółowe pytania. Pytani będziemy o relacje rodzinne wszystkich mieszkańców w naszym miejscu zamieszkania (rodzice, małżonek lub partner/partnerka), status własnościowy mieszkania, jego powierzchnię, wiek, podłączone media, źródła ogrzewania.

Pojawią się również dość szczegółowe pytania dotyczące naszej osoby: o status cywilny, życie w nieformalnym związku, migracje, wykształcenie, narodowość, język, wyznanie, stan zdrowia oraz naszą aktywność zawodową.

Spis – czy trzeba odpowiadać na wszystkie pytania?

Udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy, jednak nie na wszystkie zawarte w nim pytania trzeba udzielić odpowiedzi.

W niektórych przypadkach możliwe jest uniknięcie odpowiedzi poprzez zaznaczenie dostępnej opcji "Nie chcę odpowiadać na to pytanie". Możliwość taka pojawia się m.in. w pytaniach o życie w nieformalnym związku, nasz stan zdrowia czy wyznanie.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO >>>

PAP/Maciej Zieliński

Autor:red.

Źródło: TVN24 Biznes