Sługocki do resortu infrastruktury. Będzie odpowiadał za unijną kasę

Z kraju

Sługocki jest doktorem habilitowanym nauk o polityce, absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

W środę Waldemar Sługocki objął funkcję wiceministra infrastruktury i rozwoju - poinformował MIR. Poseł PO będzie odpowiadał za największy krajowy program operacyjny ws. wydawania pieniędzy UE na lata 2014-2020 "Infrastruktura i Środowisko".

Sługocki zastąpił na tym stanowisku odwołanego w połowie grudnia ub.r. Adama Zdziebłę, który od 2009 r. był wiceministrem najpierw w resorcie rozwoju regionalnego, a później infrastruktury i rozwoju. - Waldemar Sługocki objął funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Jest odpowiedzialny za wdrażanie programu "Infrastruktura i Środowisko", największego programu operacyjnego w budżecie na lata 2014-2020 - podkreślił w środę resort. Sługocki jest doktorem habilitowanym nauk o polityce, absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z zakresu badań i analiz strategicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2010-2011 był wiceministrem rozwoju regionalnego i nadzorował inwestowanie pieniędzy unijnych m. in. z programów "Innowacyjna Gospodarka" oraz "Kapitał Ludzki".

Na koncie 100 publikacji

Ma na koncie ponad 100 publikacji na temat polityki regionalnej, wykorzystania funduszy UE, samorządu terytorialnego, integracji europejskiej i polityki rolnej. Program "Infrastruktura i Środowisko", za który będzie odpowiadał Sługocki, jest największym źródłem funduszy UE dla Polski, przeznaczonym na inwestycje w latach 2014-2020, o wartości 27,4 mld euro. Będzie on wspierał rozwój infrastruktury transportowej, ochronę środowiska, energetykę i gospodarkę niskoemisyjną oraz przedsięwzięcia związane z ochroną zdrowia i kulturą. Komisja Europejska zatwierdziła go w połowie grudnia ub.r. Po unijne wsparcie będą mogły sięgnąć samorządy i przedsiębiorcy, głównie duże firmy. W programie operacyjnym +Infrastruktura i Środowisko+ na lata 2014-2020 większy niż dotąd nacisk będzie położony m.in. na redukcję emisji. Z informacji MIR wynika, że 1 mld 828,4 mln euro trafi na projekty związane z niskoemisyjną gospodarką. Wsparcie dla przedsięwzięć dotyczących ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu wyniesie ponad 3,5 mld euro.

Na projekty 5 mld euro

Na rozwój infrastruktury drogowej, poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, lotniczego, transport intermodalny, morski i śródlądowy przeznaczono ponad 9,5 mld euro. Dofinansowanie UE inwestycji w infrastrukturę drogową miast sięgnie ponad 2,9 mld euro. Projekty kolejowe będą mogły liczyć na ok. 5 mld euro, a przedsięwzięcia związane z rozwojem niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach na ponad 2,3 mld euro. Na inwestycje związane z poprawą bezpieczeństwa energetycznego trafi 1 mld euro, a na projekty dotyczące ochrony i rozwoju dziedzictwa kulturowego 467,3 mln euro.

Autor: pp / Źródło: PAP