TVN24 Biznes | Z kraju

GUS: więcej rodzin żyjących w skrajnym ubóstwie

TVN24 Biznes | Z kraju

Autor:
mp/dap
Źródło:
PAP
Profesor Ryszard Szarfenberg o raporcie Szlachetnej Paczki nt. biedy w Polsce
Profesor Ryszard Szarfenberg o raporcie Szlachetnej Paczki nt. biedy w PolsceTVN24
wideo 2/3
TVN24Profesor Ryszard Szarfenberg o raporcie Szlachetnej Paczki nt. biedy w Polsce

W skrajnym ubóstwie w 2020 roku żyło więcej rodzin niż rok wcześniej - wynika z odpowiedzi Głównego Urzędu Statystycznego na zapytanie senatora Krzysztofa Brejzy (KO) w tej sprawie. W stosunku do roku 2019 wzrósł też odsetek dzieci i seniorów żyjących poniżej minimum egzystencji.

Senator Krzysztof Brejza (KO) złożył w sierpniu zapytanie do Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie danych o zasięgu skrajnego ubóstwa wśród dzieci i seniorów w Polsce w latach 2016-2020.

Skrajne ubóstwo wśród dzieci i seniorów wzrosło

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie tych danych, GUS poinformował, że nastąpił wzrost ogólnego skrajnego ubóstwa polskich rodzin z 4,9 proc. (2016) do 5,2 proc. (2020). Wzrósł też odsetek skrajnego ubóstwa wśród dzieci - z 5,8 proc. (2016) do 5,9 proc. (2020) oraz ubóstwa wśród seniorów, czyli osób powyżej 65. roku życia - z 3,4 proc. (2016) na 4,4 proc. (2020).

W roku 2020 - w stosunku do 2019 - nastąpił wzrost ogólnego skrajnego ubóstwa polskich rodzin z 4,2 proc. do 5,2 proc. (o 1 punkt procentowy), skrajnego ubóstwa wśród dzieci z 4,5 proc. na 5,9 proc. (o 1,4 punktu procentowego) oraz skrajnego ubóstwa wśród seniorów, czyli osób powyżej 65. roku życia, z 3,8 proc. na 4,4 proc. (o 0,6 punktu procentowego).

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO >>>

Wskaźnik zasięgu ubóstwa

GUS poinformował, że wskaźnik zasięgu ubóstwa to odsetek osób w gospodarstwach domowych, w których poziom wydatków (obejmujących również wartość artykułów otrzymanych bezpłatnie oraz wartość spożycia naturalnego, powiększonych o fundusz remontowy) był niższy od przyjętej granicy ubóstwa. Podstawę wyznaczania granicy ubóstwa skrajnego stanowi minimum egzystencji szacowane przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS).

Kategoria minimum egzystencji wyznacza bardzo niski poziom zaspokojenia potrzeb. Konsumpcja poniżej tego poziomu utrudnia przeżycie i stanowi zagrożenie dla psychofizycznego rozwoju człowieka. Obliczeń dokonano na podstawie wyników badania budżetów gospodarstw domowych.

Zasięg ubóstwa w Polsce w latach 2008-2020 według przyjętych w danym roku granic ubóstwa (w proc. osób w gospodarstwach domowych)stat.gov.pl
Granice ubóstwa dla gospodarstw 1-osobowych w latach 2008-2020stat.gov.pl

Autor:mp/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości