Te przepisy mają chronić przed wysokimi rachunkami telefonicznymi

Z kraju

Koniec wyłudzeń za pomocą SMS-ów Premium?
wideo 2/3

Lepszą ochronę konsumentów przed nieuczciwymi praktykami i nadużyciami związanymi między innymi z sms-ami premium ma zapewnić rządowa nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego, którą uchwalił Sejm.

Ustawę, wraz w przyjętymi poprawkami, poparło w czwartek 251 posłów, przeciw było 173, 10 się wstrzymało. Jeden z celów przygotowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji nowelizacji to kompleksowa ochrona konsumentów na rynku telekomunikacyjnym i wyposażenie regulatora rynku - prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej - w dodatkowe, skuteczne narzędzia. Ustawa ma też usprawnić system ostrzegania o możliwych zagrożeniach, takich jak np. możliwe klęski żywiołowe. Zmiany dotyczą usług tzw. Premium Rate czyli drogich, dodatkowo płatnych sms-ów. Ustawa wprowadza tu dodatkowe progi kwotowe i możliwość całkowitej blokady tego rodzaju usług.

Co się zmieni

Obecnie abonent może, ale nie musi określać, czy chce korzystać z usługi sms-ów o podwyższonej opłacie. A jeśli chce – do jakiej kwoty. W efekcie, jak mówili w toku prac przedstawiciele resortu cyfryzacji, jest to furtka do nadużyć dla nieuczciwych firm. Tymczasem, zgodnie z ustawą, jeśli abonent nie określi żadnego progu - progiem domyślnym będzie 35 zł.

Nowela wprowadza też możliwość całkowitego zablokowania usługi.

Przekroczenie progu będzie wywoływać konieczność poinformowania abonenta o tym fakcie i automatyczną blokadę połączeń na numery premium. Obecnie blokada jest uruchamiana dopiero na żądanie abonenta. Ustawa wprowadza także "całkowity zakaz usług Premium Rate niewpisanych do rejestru usług, prowadzonego przez prezesa UKE". Podmiot prowadzący dodatkowe świadczenie będzie musiał też podać więcej informacji o sobie i umożliwić abonentowi efektywny kontakt. Ponadto abonent będzie musiał wyrazić zgodę na świadczenie usług bezpośrednio przed rozpoczęciem świadczenia, co zwiększy świadomość abonentów co do charakteru zamawianej usługi – np. cyklicznej, powtarzalnej usługi sms premium. Prezes UKE będzie mógł w drodze decyzji nakazać firmie telekomunikacyjnej zablokowanie dostępu do numeru lub pobierania opłat za usługi premium, zaprzestanie świadczenia usługi, a usługodawcy (np. portalowi społecznościowemu) - usunięcie informacji promocyjnych lub reklamowych usług premium. Wprowadzone będą też kary za niewykonanie obowiązku blokowania usług o podwyższonej opłacie niewpisanych do rejestru.

Kiedy zmiany

Kluby opozycyjne głosowały przeciw noweli, m.in. dlatego, że posłowie wcześniej odrzucili zgłoszone przez klub PO poprawki. Jedna z nich uchylała nowe rozwiązanie zawarte w noweli, że umowę można zmienić tylko w formie, w jakiej została zawarta. W myśl tego artykułu nie będzie można np. przez telefon zmienić umowy zawartej na piśmie. Opozycja ten przepis krytykowała, jako stwarzający wymóg tworzenia zbyt obszernej dokumentacji papierowej i "utrudniający życie abonentów", proponując pozostawienie obecnych przepisów. Inna poprawka opozycyjna likwidowała możliwość nakładania kar przez prezesa UKE już w wyniku stwierdzenia naruszenia obowiązków przez operatora, a nie dopiero po postępowaniu kontrolnym. Wśród przyjętych poprawek jest zakładająca, że większość artykułów ustawy wejdzie w życie po pół roku od dnia ogłoszenia. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Autor: ps / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock