Będzie nowa polityka dywidendowa? Tak chce resort finansów

Z kraju

dam-dalekie-pole / Wikipedia (CC BY-SA 3.0)Prognoza dotyczącą 2016 r. mówi o wpływach z dywidend w wysokości 4 mld 545 mln zł

Potrzebne jest opracowanie polityki dywidendowej dla spółek Skarbu Państwa; ministerstwo finansów wystąpiło do resortów nadzorujących spółki SP z inicjatywą opracowania takiej polityki na lata 2017-19 - poinformowało MF w środę w komunikacie.

"Dotychczas poziom dywidend był ustalany corocznie w ustawie budżetowej w oparciu o wyniki firm, potrzeby finansowe kraju, negocjacje między resortami itd. Brakowało strategicznego spojrzenia na wpływy do budżetu państwa z dywidend oraz udziałów w zyskach nadzorowanych przez państwo przedsiębiorstw w ujęciu kilkuletnim" - wyjaśnił resort finansów.

Bez corocznych dyskusji

Według ministerstwa taka kilkuletnia polityka powinna zawierać zakładany poziom dywidend odprowadzanych do budżetu (procent zysku, jak i minimalną wartość bezwzględną). W polityce muszą być także uwzględnione realizowane programy inwestycyjne (m.in. instalacje przemysłowe, remonty linii przesyłowych, bloki energetyczne) wraz ze źródłami ich finansowania: kredytami, zasobami własnymi spółek, finansowaniem unijnym, fundusze inwestycyjne spółek zasilane niepobraną dywidendą itd. "W ocenie Ministra Finansów Pawła Szałamachy polityka dywidendowa uzgodniona na kilka lat pozwoli uniknąć corocznych dyskusji, poprawi komunikację z akcjonariuszami oraz da Spółkom średniookresowy horyzont decyzji inwestycyjnych" - napisano w komunikacie. Zgodnie z danymi MF w 2010 r. budżet państwa uzyskał z dywidend 4 mld 484 mln zł, rok później było to 5 mld 312 mln zł, w kolejnym roku 7 mld 788 mln zł, w 2013 r. - 6 mld 700 mln zł, a w 2014 r. - 3 mld 941 mln zł. W 2015 r. założono dochody z dywidend w wysokości 4 mld 545 mln zł (do końca listopada br. uzyskano 4 mld 594 mln zł), a prognoza dotyczącą 2016 r. mówi o wpływach w wysokości 4 mld 545 mln zł

Autor: tol / Źródło: TVN24 Biznes i Świat

Źródło zdjęcia głównego: dam-dalekie-pole / Wikipedia (CC BY-SA 3.0)