Podatek od kryptowalut ma trwale zniknąć

[object Object]
Traderzy przeciw podatkowi od kryptowaluttvn24
wideo 2/3

Transakcje sprzedaży i zamiany kryptowalut będą nadal zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) - wynika z projektu ustawy Ministerstwa Finansów. Dziś takie zwolnienie obowiązuje na podstawie rozporządzenia, które jednak przestanie obowiązywać z końcem roku.

Projekt nowelizacji ustawy o PCC został zamieszczony w piątek na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Przewiduje on, że od 1 stycznia 2020 r. zwolnione od podatku od czynności cywilnoprawnych będą sprzedaż i zamiana walut wirtualnych.

Przepisy

Resort tłumaczy, że w świetle obowiązujących przepisów podatek od przeniesienia praw majątkowych wynosi 1 proc. wartości każdego nabycia, niezależnie od tego czy osiągnięto zysk, czy poniesiono stratę. Zdaniem MF "opodatkowanie tych transakcji prowadziłoby do sytuacji, że kwota podatku mogłaby przekroczyć wartość zainwestowanych środków pieniężnych".

"Uwzględniając, że w świetle konstytucyjnych zasad przepisy prawa podatkowego nie mogą stanowić swoistej pułapki dla podatnika, proponuje się wprowadzenie zwolnienia od podatku" - czytamy w piśmie kierującym projekt do opiniowania.

Rozporządzenie

Resort przypomina, że aktualnie, jako rozwiązanie tymczasowe, obowiązuje zwolnienie z PCC wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów z 11 lipca 2018 r. Jednak straci ono moc z dniem 1 stycznia 2020 r.

"W celu zapewnienia ciągłości w nieobciążaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych umów sprzedaży i zamiany walut wirtualnych proponuje się, aby przepisy ustawy weszły w życie z dniem 1 stycznia 2020 r." - napisano.

Nowe zjawiska

Resort tłumaczy, że zachodzące procesy gospodarcze powodują powstawanie nowych zjawisk, takich jak obrót walutami wirtualnymi, "w ślad za którymi niejednokrotnie nie nadążają zmiany w przepisach prawa".

"Waluty wirtualne opierają się na technologii zdecentralizowanej księgi rachunkowej, która ułatwia wzajemną wymianę i stanowi technologiczną podstawę ponad 600 systemów wirtualnych walut. Waluty te mogą być przekazywane, przechowywane i sprzedawane drogą elektroniczną" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Anonimowe transakcje

MF podkreśla, że specyfika transakcji obrotu wirtualną walutą powoduje, że jej strony pozostają dla siebie anonimowe.

"W przypadku transakcji mających za przedmiot waluty wirtualne, niejednoznaczna jest także kwestia miejsca wykonywania prawa majątkowego, które istotne jest z punktu widzenia przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, ze względu na zakres terytorialny jej działania" - napisano.

Jest to o tyle ważne, że podatek obowiązuje tylko wtedy, "gdy spełnione są łącznie dwa warunki – nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium RP i czynność cywilnoprawna dokonywana jest na terytorium RP". A nie jest to oczywiste w przypadku obrotu walutą wirtualną.

Według MF skala zjawiska w zakresie walut wirtualnych jest znikoma, co zostało stwierdzone na podstawie złożonych deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych.

Pobieranie PCC od kryptowalut było krytykowane zarówno przez środowisko traderów, jak przez prawników.

Kryptowaluty

Jedną z popularniejszych kryptowalut na świecie jest Bitcoin. Waluta zyskała popularność przede wszystkim w Chinach, Europie i Stanach Zjednoczonych. System tych operacji może funkcjonować bez konieczności centralnego zarządzania obrotem. Jego pomysłodawcą jest anonimowa osoba kryjąca się pod pseudonimem Satoshi Nakamoto.

Drugą najpopularniejszą kryptowalutą jest Ether. "Młodszym bratem Bitcoina" jest nazywany natomiast Litecoin.

Kryptowaluta to cyfrowy pieniądz stworzony na bazie algorytmu. Cyfrowe waluty funkcjonują poza tradycyjnymi systemami bankowymi i rządowymi.

Autor: kris / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości