Mniej osób korzystało z pomocy społecznej. GUS: efekt rynku pracy i 500 plus

[object Object]
Rafalska o skutkach programu 500 plustvn24
wideo 2/4

W porównaniu do poprzednich lat w 2016 roku znacznie spadła liczba osób, które korzystały z pomocy społecznej. Duży wpływ miało na to wprowadzenie programu Rodzina 500 plus oraz spadek bezrobocia - wynika z danych GUS.

GUS podał, że liczba beneficjentów pomocy społecznej w 2016 roku zmniejszyła się o 9,2 proc. i był to największy (liczony rok do roku poprzedniego) spadek ich liczby od 2008 roku. Z kolei liczba gospodarstw domowych, które korzystały z pomocy społecznej w 2016 roku zmniejszyła się o 5,3 proc. "I tak znaczny spadek (o ponad 5 proc. corocznie) utrzymuje się od 3 lat" - podkreślił GUS.

W 2016 r. z pomocy społecznej skorzystało ponad milion gospodarstw domowych i niemal 2,48 mln osób, w tym 30 tys. bezdomnych. W 2016 r. najczęściej z pomocy społecznej korzystała ludność w województwach: warmińsko-mazurskim - 10,9 proc., podkarpackim - 8,9 proc. oraz kujawsko-pomorskim - 8,8 proc. Z kolei najrzadziej z pomocy korzystali mieszkańcy województw śląskiego - 4,4 proc. i dolnośląskiego - 4,7 proc.

Wpływ sytuacji na rynku pracy

GUS zwrócił w badaniu uwagę, że sytuacja na rynku pracy ma największy wpływ na liczbę korzystających z pomocy społecznej. "Obserwowana w ostatnich latach malejąca stopa bezrobocia koreluje z malejącą populacją korzystających z pomocy społecznej, zwłaszcza beneficjentów z gospodarstw rodzinnych z dziećmi na utrzymaniu" - zaznaczono.

Na zmniejszenie się liczby osób korzystających z pomocy społecznej miało wpływ także wprowadzenie programu Rodzina 500 plus. W raporcie podkreślono, że program znacząco pomógł "ubogim beneficjentom" pomocy społecznej. "W wyniku obliczeń ustalono, że wraz z realizacją wypłat świadczenia wychowawczego Rodzina 500 plus liczba ubogich beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej w gospodarstwach domowych w skali kraju zmniejszyła się do 899 tys. osób, tj. spadła o ponad 45 proc" - czytamy w badaniu. Ubodzy beneficjenci pomocy społecznej to osoby, których dochód na osobę samotnie gospodarującą lub bezdomną, a w przypadku gospodarstw wieloosobowych - dochód na osobę w gospodarstwie domowym, nie przekraczał kryterium dochodowego. Kryterium to od 1 października 2015 r. wynosiło dla osoby w rodzinie - 514 zł, a dla osoby samotnie 634 zł.

Gdzie najwięcej osób

W publikacji podkreślono, że w 2016 r. do województw, w których najwięcej osób korzystało z pomocy społecznej, zaliczały się, tak jak w poprzednich latach: warmińsko-mazurskie, podkarpackie, kujawsko-pomorskie, świętokrzyskie i podlaskie. "Pierwsze trzy z wymienionych należą też do grupy o najwyższej stopie bezrobocia" - napisano. GUS zwrócił uwagę, że w województwach warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim odnotowano największe spadki - w porównaniu z 2009 r. - względnej liczby beneficjentów pomocy społecznej. Dodano, że w woj. warmińsko-mazurskim odnotowano również znaczny spadek stopy bezrobocia w porównaniu do poprzednich lat.

Autor: mb/ms / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości