Kod PIN, elektroniczne zdjęcie, podpis osobisty. E-dowody coraz bliżej

Z kraju

Rewolucja w dowodach osobistychMinisterstwo Cyfryzacji
wideo 2/3

Od marca 2019 roku będzie można otrzymać e-dowód - wynika z projektu noweli ustawy o dowodach osobistych, który przygotował resort spraw wewnętrznych i administracji.

Prace nad e-dowodem koordynuje Ministerstwo Cyfryzacji, zaś MSWiA przygotowało zmiany legislacyjne, za które było odpowiedzialne. Resort spraw wewnętrznych i administracji jest członkiem "Komitetu Sterującego do spraw Projektu e-Dowód", któremu przewodniczy Ministerstwo Cyfryzacji.

Szybciej i łatwiej

Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu noweli, jego celem jest usprawnienie komunikacji obywateli z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi – pozwalając m.in. na korzystanie z usług online. W nowym dowodzie zamieszczone będą także dane pozwalające na opatrzenie dokumentu elektronicznego zaawansowanym podpisem elektronicznym, zwanym "podpisem osobistym". "Dzięki nowemu dowodowi każdy dokument elektroniczny, który będziemy wysyłać do urzędu, np. wniosek o odpis aktu stanu cywilnego, zgłoszenie zameldowania, będzie można podpisać używając do tego celu podpisu elektronicznego (zwanego podpisem osobistym). Jego użycie będzie przez urząd traktowane tak samo, jak użycie podpisu własnoręcznego" - zapewniło MSWiA. Projektowane przepisy zakładają, że dowód osobisty z warstwą elektroniczną, tak jak dotychczas, będzie potwierdzał tożsamość i obywatelstwo jego posiadacza oraz uprawniał do przekraczania granic niektórych państw. "Dokument ten (e-dowód - red.) będzie w sposób jednoznaczny i niezaprzeczalny potwierdzał tożsamość obywatela, będzie też służył do uwierzytelnienia w e-usługach administracji publicznej oraz podpisywania dokumentów elektronicznych a także pozwalał potwierdzać obecność w systemach teleinformatycznych" - podano w uzasadnieniu.

Co w dowodzie?

Jak wynika z noweli, dowód osobisty wyposażony będzie w środek identyfikacji elektronicznej, nazywany profilem osobistym, "zapewniający wysoki poziom zaufana", który będzie dawał możliwość potwierdzenia swojej tożsamości w usługach online, co w praktyce będzie wymagał przyłożenia nowego dowodu do czytnika oraz wpisanie znanego wyłącznie posiadaczowi dowodu kodu PIN. W warstwie elektronicznej dowodu znajdą się również dane jego posiadacza, w tym fotografia zapisana w wersji elektronicznej, jako zdjęcie biometryczne. Tym samym będzie to dokument podróży zgodny z wymogami Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego i dzięki temu jak wskazuje MSWiA posiadacz takiego dowodu będzie mógł być szybciej i sprawniej obsłużony na lotnisku. Według projektu nowe dowody będą wydawane od marca 2019 r. MSWiA zapewnia, że nie będzie trzeba wymieniać dotychczas posiadanych dokumentów - zachowają one ważność do upływu terminów w nich określonych.

Popularne w Europie

Dowody osobiste z warstwą elektroniczną funkcjonują już w Austrii, Belgii, Chorwacji, Portugalii, Estonii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Szwecji, a także na Litwie, Węgrzech czy we Włoszech. Dokument ten najczęściej jest wykorzystywany do potwierdzania tożsamości i uwierzytelniania oraz do składania elektronicznego podpisu. Jak wskazał resort, jeśli do 31 marca 2019 r. Polska nie rozpocznie wydawać elektronicznych dowodów osobistych będzie musiał zwrócić 85 proc. kwoty wydatków uznanych dotychczas za kwalifikowane (148,4 mln zł.) wraz z odsetkami.

Autor: tol / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvn24