TVN24 Biznes | Z kraju

Podwyżki cen gazu na raty. Jest zielone światło

TVN24 Biznes | Z kraju

Autor:
mp/dap
Źródło:
PAP
Jarosław Kaczyński o cenach gazu i ekologii
Jarosław Kaczyński o cenach gazu i ekologiiTVN24
wideo 2/4
TVN24Jarosław Kaczyński o cenach gazu i ekologii

Ceny gazu dla gospodarstw domowych mogą w 2022 roku znacznie wzrosnąć w związku z drożejącym na światowych rynkach surowcem. W reakcji pojawił się projekt ustawy zakładający możliwość rozłożenia w czasie podwyżek. Właśnie zaakceptowała go sejmowa komisja energii.

Przewodniczący komisji energii i jednocześnie poseł wnioskodawca Marek Suski (PiS) tłumaczył podczas środowego posiedzenia, że projekt ma na celu zahamowanie rosnących cen paliw gazowych w Polsce, głównie dla gospodarstw domowych.

Ceny gazu 2022. Podwyżki rozłożone w czasie

Według Suskiego obserwowany drastyczny wzrost cen gazu na rynkach światowych powinien być krótkotrwały, a po jakimś czasie ceny powinny wrócić do "akceptowalnego" poziomu. Podobnie uważali uczestniczący w posiedzeniu przedstawiciele resortu klimatu i środowiska.

Suski mówił, że celem projektu jest to, by rosnące ceny gazu "drastycznie" nie odbiły się na odbiorcach końcowych, czyli gospodarstwach domowych.

Proponowany - w projekcie zmiany Prawa energetycznego - mechanizm zakłada, że jeżeli w czasie obowiązywania zatwierdzonej taryfy na sprzedaż gazu koszty jego zakupu przekroczą prognozowane na potrzeby taryfy, te dodatkowe koszty sprzedawca gazu będzie mógł przenieść do kolejnych taryf jako koszty uzasadnione.

Suski tłumaczył, że taki mechanizm mógłby być stosowany przez trzy lata, tak by nie doszło do skokowych podwyżek.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO >>>

Wiceminister klimatu i środowiska Piotr Dziadzio ocenił, że według ministerstwa projektowane przepisy umożliwią zminimalizowanie podwyżek cen gazu dla najbardziej wrażliwych grup odbiorców przy jednoczesnym zapewnieniu jego sprzedawcom możliwości odzyskania poniesionych kosztów w późniejszym terminie.

Dziadzio podkreślił, że projektowana nowela nie będzie obligatoryjna dla przedsiębiorców zajmujących się dostarczaniem gazu do gospodarstw domowych.

Akcyza i VAT

Projektowane przepisy wzbudziły dyskusję i pytania posłów. Większość z nich postulowała, aby rząd zdecydował się na bardziej systemowe rozwiązanie i czasowo zdecydował o obniżeniu obciążeń podatkowych towarzyszących surowcom energetycznym, np. akcyzy i VAT na gaz.

Takie rozwiązanie - według nich - pomogłoby nie tylko gospodarstwom domowym, ale również firmom, które także muszą zmierzyć się z wysokimi rachunkami za gaz. Dodawali, że rząd powinien przygotować rozwiązania skierowane także dla przedsiębiorstw, które wysokie ceny surowców energetycznych będą przerzucać na konsumentów. Pytali się również o koszty projektowanych rozwiązań, ale, jak przyznał Suski, są one trudne do oszacowania.

Ostatecznie projekt nowelizacji został poparty przez komisję przy 18 głosach za i przy siedmiu wstrzymujących. Wcześniej do projektu wprowadzono kilka poprawek, które były sugerowane przez sejmowych legislatorów.

Ceny gazu 2022. Nowela posłów PiS

Przygotowana przez PiS poselska nowela Prawa energetycznego zakłada, że sprzedawcy gazu, których taryfy zatwierdza Prezes URE, będą mogli do 30 czerwca 2022 r. przełożyć do zatwierdzenia taryfę uwzględniającą koszty zakupu gazu planowane w czasie jej obowiązywania. Jeżeli w tym czasie koszty zakupu gazu wzrosną ponad te zaplanowane, sprzedawca będzie mógł je odzyskać w kolejnych taryfach, które będą obowiązywać od początku 2023 r. Zgodnie z projektem, obliczy te koszty w określony sposób i zostaną one uznane za koszty uzasadnione. Na ich uwzględnienie w następnych taryfach sprzedawca będzie miał trzy lata począwszy od początku 2023 r.

Zgodnie z projektem podwyżka w kolejnej taryfie ustalonej na podstawie proponowanej regulacji w okresie 12 miesięcy następujących po okresie stosowania taryfy, do której wprowadza się korektę z tytułu wzrostu cen zakupu gazu, nie może przekroczyć 25 proc. poziomu średniej ceny, która zostałaby ustalona bez rozliczania tej korekty.

Dodatkowo projekt dopuszcza możliwość korygowania taryf i wniosków taryfowych, złożonych przed dniem wejścia w życie ustawy. W tym celu zainteresowani sprzedawcy mają w ciągu 14 dni od wejścia w życie przepisów złożyć stosowne wnioski o korekty.

Jak podkreśla się w uzasadnieniu, wprowadzenie tej regulacji zapobiegnie ryzyku jednej, dużej i skumulowanej podwyżki taryf na gaz na rok 2022 r. Pomysłodawcy wskazują, że dotychczas zatwierdzone na 2022 r. taryfy przewidują ok. 100 proc., a w niektórych przypadkach nawet ponad 100 proc. podwyżki.

Gminy sprzeciwiają się wzrostom cen gazu
Gminy sprzeciwiają się wzrostom cen gazuTVN24

Autor:mp/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości