Raport GUS o sytuacji ludnościowej. "Jest nadal trudna"

TVN24 Biznes


"Obserwowane zmiany demograficzne wskazują, że od kilkunastu lat sytuacja ludnościowa Polski nie zmienia się istotnie – jest nadal trudna" - wskazuje w raporcie o sytuacji ludnościowej Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Jak stwierdzono w opublikowanym w tym tygodniu opracowaniu, w najbliższej perspektywie "nie należy oczekiwać znaczących zmian zapewniających stabilny rozwój demograficzny". "Nadal niska liczba zawieranych małżeństw oraz obserwowane od ćwierćwiecza zmiany w trendzie dzietności będą miały negatywny wpływ także na przyszłą liczbę urodzeń, ze względu na zdecydowanie mniejszą w przyszłości liczbę kobiet w wieku rozrodczym" - czytamy w raporcie GUS. Dodano, że zjawisko to dodatkowo jest potęgowane wysoką skalą emigracji Polaków za granicę i dotyczy to szczególnie emigracji czasowej ludzi młodych.

Według GUS "trwający proces starzenia się ludności Polski będący wynikiem korzystnego zjawiska, jakim jest wydłużanie trwania życia, jest pogłębiany przez niski poziom dzietności". Czytaj także: Demografia na minusie. Sprawdzamy słowa Beaty Szydło

Liczby GUS

Jak podał GUS, w końcu 2018 roku liczba ludności Polski wyniosła 38411 tys. - o ok. 22 tys. mniej niż w końcu 2017 roku. "Przebieg zjawisk demograficznych w 2018 roku nie uległ zmianie w stosunku do obserwowanego przez minione 7 lat. Liczba ludności zmniejsza się począwszy od 2012 r. (z wyjątkiem nieznacznego wzrostu – o niespełna 1 tys. – w 2017 r.). Na zmiany w liczbie ludności w ostatnich latach wpływ ma przede wszystkim przyrost naturalny, który pozostaje ujemny począwszy od 2013 r." - napisał w raporcie urząd.

W 2018 r. zarejestrowano 388 tys. urodzeń żywych. To oznacza, że po dwóch latach wzrostu liczba urodzeń spadła o prawie 14 tys. W ubiegłym roku zmarło ponad 414 tys. osób.

Liczba dzieci w wieku poniżej 15 lat wyniosła prawie 5,9 mln - wzrosła o 41 tys. w stosunku do poprzedniego roku. "Niezmiennie rośnie grupa osób w wieku 65 lat i więcej – w 2018 r. zwiększyła się o 212 tys. osób do wielkości ponad 6,7 mln. Udział ludności tej grupy wieku w ogólnej populacji jest określany wskaźnikiem starości i w 2018 r. wyniósł 17,5 proc. (w 1990 r. osoby w starszym wieku stanowiły 10 proc. ludności)" - napisał GUS.

Liczba urodzeń i zgonów w Polsce w latach 1990-2018 tvn24bis.pl

W raporcie podkreślono też, że obecnie najmłodszą strukturą wieku charakteryzuje się województwo pomorskie. Mediana wieku mieszkańców tego województwa wyniosła niespełna 40 lat, udział osób w wieku 65 lat i więcej to 16,4 proc., a odsetek dzieci (0-14 lat) – 16,7 proc. Dla Polski te wskaźniki to odpowiednio: prawie 41 lat, 17,5 proc. i 15,3 proc.. Jak dodał GUS, "bardzo zbliżona (do pomorskiego) struktura wieku cechuje także woj. małopolskie i wielkopolskie".

Według urzędu najgorzej pod względem struktury wieku jest w województwach opolskim, świętokrzyskim i łódzkim. W tych przypadkach mediana wieku to 42-43 lata, udział osób w wieku powyżej 65 lat to 19-19,5 proc., a odsetek dzieci to około 14 proc.

"Trudne wyzwania"

"Proces starzenia się ludności postrzegany w wymiarze jednostkowym i społecznym stawia trudne wyzwania o wielopłaszczyznowym wymiarze, a więc nie tylko w sferze ekonomicznej, lecz również zdrowotnej i socjalnej" - napisano w raporcie GUS. "Polska, dla której prognozy rozwoju ludności są obecnie niesprzyjające, będzie musiała zmierzyć się ze wszystkimi problemami wynikającymi z niekorzystnych trendów demograficznych. Dotyczy to także regionów i mniejszych jednostek terytorialnych, szczególnie tych o najstarszej strukturze wieku mieszkańców, w których dodatkowo proces starzenia będzie się najbardziej pogłębiał" - dodał GUS.

Autor: mp / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock