500 plus dla niepełnosprawnych. Wpłynęło tysiące wniosków

Z kraju

Morawiecki: to jest miara człowieczeństwatvn24
wideo 2/2

Ponad 18 tysięcy wniosków o 500 plus dla niepełnosprawnych wpłynęło już do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - poinformował rzecznik ZUS Wojciech Andrusiewicz. Ponad 60 procent z nich złożyły kobiety.

Zakład przypomina, że rozpatrywanie wniosków – zgodnie z przepisami ustawy – rozpocznie się 1 października, czyli w momencie, kiedy nowe przepisy wejdą w życie.

WZÓR WNIOSKU O 500 PLUS DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH >

Wniosek o 500 plus dla niepełnosprawnych

Do końca ubiegłego tygodnia, czyli pierwszego tygodnia, w którym ZUS udostępnił formularz wniosku o świadczenie 500 plus dla osób niesamodzielnych, do Zakładu wpłynęło 18,4 tysiąca wniosków.

- Liczba złożonych dokumentów potwierdza, że nasza decyzja o udostępnieniu formularza wniosku na miesiąc przed wejściem w życie przepisów o świadczeniu 500 plus dla osób niesamodzielnych była bardzo trafna i spełniła oczekiwania naszych klientów - powiedziała prezes ZUS profesor Gertruda Uścińska.

Większość wniosków jest składana na salach obsługi klientów, gdzie pomocą służą specjalni doradcy, którzy pomagają wypełnić wniosek i informują o warunkach, które należy spełnić, by otrzymać świadczenie.

- Jeżeli ktokolwiek ma problem z wypełnieniem wniosku, lub choćby z samym zrozumieniem warunków niezbędnych do uzyskania świadczenia, zapraszam na nasze sale obsługi lub do kontaktu z centrum obsługi telefonicznej ZUS, gdzie działa specjalna linia obsługująca wyłącznie klientów w sprawach nowego świadczenia - dodała Uścińska.

Eksperci ZUS, dyżurujący na specjalnej linii dotyczącej świadczenia 500 plus dla osób niesamodzielnych, w centrum obsługi telefonicznej (telefon 22 560 16 00) odebrali 9 tysięcy połączeń w sprawie nowego świadczenia.

Dla kogo

O świadczenie uzupełniające mogą wystąpić osoby, które ukończyły 18 lat i są niezdolne do samodzielnej egzystencji, a suma przysługujących im świadczeń z funduszy publicznych nie przekracza 1600 złotych. Świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca, w którym zostały spełnione warunki wymagane do jego przyznania, nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek. W pierwszych dwóch miesiącach obowiązywania ustawy ZUS będzie miał nie 30, lecz 60 dni na rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji w sprawie świadczenia, licząc od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji. Z szacunków Zakładu wynika, że od października br. do marca 2020 roku wnioski o nowe świadczenie może złożyć około 850 tysięcy osób. Spośród nich około 600 tysięcy osób będzie musiało przejść badanie przez lekarza orzecznika ZUS, który ustali ich niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Łączny roczny koszt wprowadzenia świadczenia uzupełniającego to około 4,5 miliarda złotych.

Autor: mb / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock