W życie wchodzi nowe "500 plus". Są pierwsze decyzje

Z kraju

Borys-Szopa o tzw. "500 plus" dla osób niepełnosprawnych (materiał z 1 października 2019)tvn24
wideo 2/8

1 października w życie wchodzą przepisy dotyczące tak zwanego 500 plus dla osób niepełnosprawnych. Od wtorku rozpoczęto rozpatrywanie wniosków.

O nowym świadczeniu mówiła podczas konferencji prasowej szefowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Bożena Borys-Szopa. Minister wskazała, że z nowych przepisów będzie mogło skorzystać nawet 850 tys. osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Dodała, że koszt świadczenia to 4,5 mld zł w skali roku. - To duża kwota pieniędzy i chciałabym od razu uspokoić, że te pieniądze są zapewnione zarówno do końca roku, jak i na przyszły rok – powiedziała Borys-Szopa. Wiceminister rodziny i pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz podkreślił, że świadczenie przysługuje od miesiąca złożenia wniosku. - Dzień nie ma znaczenia, ważne jest, w jakim miesiącu ten wniosek zostanie złożony – powiedział.

Pierwsze decyzje

Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska poinformowała, że "jest już gotowych 49 decyzji do wypłaty pierwszego świadczenia dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji". - Dzisiaj te 49 świadczeń będzie przekazanych – podkreśliła. - Dzisiaj na godz. 12.00 zostało złożonych 184 tysiące wniosków. Pozytywnie rozpatrzono już 13 tysięcy wniosków, które czekają na aprobatę w terminach wypłaty świadczeń, które ma w swoim porządku Zakład Ubezpieczeń Społecznych, to jest odpowiednio 5., 6., 10., 25. dzień miesiąca – dodała. Zaznaczyła, że wspomniane 13 tys. wniosków przeszło już weryfikację dotyczącą m.in. orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Prezes ZUS zwróciła uwagę, że największym wyzwaniem we wdrażaniu ustawy w życie jest kwestia orzeczeń lekarskich. - Jest to zadanie gigantyczne, chociaż – co jest pozytywne – z tej grupy 184 tys. osób, które złożyły już wnioski o świadczenie, prawie połowa posiada już odpowiednie orzeczenia – podkreśliła prof. Uścińska. Dodała, że ok. 34 tys. spraw zostało zakwalifikowanych do lekarzy orzeczników. Przypomniała jednocześnie, że rocznie lekarze ci rozpatrują około 12 tys. spraw.

Z kolei prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Aleksandra Hadzik wskazała, że do KRUS-u wpłynęło do tej pory 46 tys. wniosków, z czego 22 tys. po wstępnej weryfikacji będzie wypłaconych w najbliższym czasie. - 7 października będziemy gotowi do wypłaty tego świadczenia – zapewniła. - Szacujemy, że wszystkich tych wniosków w naszej instytucji będzie około 400 tysięcy – podała.

500 plus dla niepełnosprawnych

O świadczenie uzupełniające mogą wystąpić osoby, które ukończyły 18 lat i są niezdolne do samodzielnej egzystencji, a suma przysługujących im świadczeń z funduszy publicznych nie przekracza 1600 zł. Świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca, w którym zostały spełnione warunki wymagane do jego przyznania, nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek.

Aby je otrzymać, trzeba złożyć wniosek wraz z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji (lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczeniem o zaliczeniu do I grupy inwalidów wydanym przed 1 września 1997 r. przez komisję lekarską).

Osoby, które nie mają orzeczenia potwierdzającego niezdolność do samodzielnej egzystencji, do wniosku powinny dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku oraz dokumentację medyczną lub też inną – istotną z punktu widzenia stanu zdrowia – dokumentację medyczną (np. kartę badania profilaktycznego lub dokumentację rehabilitacji leczniczej). Osoby mające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, powinny do wniosku dołączyć ten dokument.

Jeśli osoba wnioskująca ma prawo do emerytury lub renty zagranicznej, wówczas powinna także dołączyć dokument potwierdzający prawo do tych świadczeń i ich wysokość.

Autor: mp / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock