Przetasowania w Tauronie. MSP oczekuje od energetyki zaangażowania w górnictwo

Rynki

TauronElektrownia Łagisza należąca do Tauronu

Beata Chłodzińska została w środę wybrana przewodniczącą RN Tauron Polska Energia - poinformowała Magdalena Rusinek z biura prasowego spółki. Jarosław Zagórowski został wiceprzewodniczącym rady.

Oboje są nowymi członkami rady nadzorczej Tauronu, powołanymi przez Skarb Państwa 12 sierpnia br.

Niespodziewana rezygnacja

7 sierpnia rezygnację, nie podając przyczyn, złożył przewodniczący rady nadzorczej Tauronu Antoni Tajduś - jeden z pięciu członków rady powołanych przez Skarb Państwa. Wcześniej Tauron podał też w komunikacie, że resort skarbu odwołał ze składu rady Marka Ściążko.

12 sierpnia Skarb Państwa odwołał trzech kolejnych członków rady nadzorczej Tauronu, po czym powołał do niej pięć nowych osób. Odwołani zostali: Agnieszka Woś (która równocześnie pełniła funkcję wiceprzewodniczącej rady nadzorczej), Andrzej Gorgol oraz Michał Michalewski. Do nowej rady nadzorczej powołano tego dnia Grzegorza Barszcza, Beatę Chłodzińską, Piotra Ciacha, Katarzynę Kosińską oraz Jarosława Zagórowskiego. Rada nadzorcza Tauronu PE liczy dziewięć osób.

Na posiedzeniu 18 sierpnia rada nadzorcza Tauronu nie ukonstytuowała się. Porządek obrad następnego posiedzenia – w środę - przewidywał wybór przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego rady.

Tauron się wycofa?

W publikacjach medialnych w ostatnich tygodniach pojawiały się doniesienia o "poważnym spięciu na linii zarząd Tauronu - resort skarbu" - mogącym pogrzebać plan ratunkowy dla górnictwa. Jednym z kontekstów była kwestia przejęcia przez Tauron kopalni Brzeszcze. To jeden z dawnych zakładów Kompanii Węglowej – wydzielony z niej i przejęty przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń. Styczniowe porozumienie rządu ze związkami zapowiadało poszukiwanie dla Brzeszcz inwestora. W maju br. Tauron podpisał list intencyjny ws. ewentualnego nabycia części aktywów tej kopalni.

W komunikacie z 4 sierpnia zarząd Tauron Polska Energia podał, że z uwagi na ryzyko zwrotu niedozwolonej pomocy publicznej oferta zostanie złożona jedynie w przypadku sprzedaży aktywów przez SRK w trybie przetargu publicznego. Za kluczowe koncern uznał też m.in. przeprowadzenie procesu restrukturyzacji tych aktywów przez SRK. Dotąd SRK nie ogłosiła oczekiwanego przez Tauron przetargu.

W odpowiedzi na zadane w połowie sierpnia przez PAP pytania w sprawie zmian w RN Tauronu przedstawiciele MSP oświadczyli, że dobór członków rady nadzorczej w spółce tak istotnej dla bezpieczeństwa energetycznego kraju powinien być prowadzony z uwzględnieniem aktualnej polityki resortu. MSP zaznaczyło też, że Skarb Państwa, odwołując i powołując swoich przedstawicieli w radzie nadzorczej Tauron Polska Energia, skorzystał z przysługującego mu prawa, a nowi członkowie rady mają realizować nadzór i kontrolę procesów zachodzących w spółce.

Przedstawiciele MSP przypomnieli zarazem, że przedsiębiorstwa energetyczne są spółkami prawa handlowego, są notowane na giełdzie i Skarb Państwa jest tylko jednym z ich akcjonariuszy. „Jakiekolwiek podejmowane przez nie działania muszą być uzasadnione ekonomicznie i przeprowadzone na zasadach biznesowych” - zaznaczono w piśmie resortu.

Zmian w zarządach nie będzie

W poniedziałek minister Skarbu Państwa Andrzej Czerwiński poinformował PAP, że nie zakłada zmian w zarządach spółek energetycznych, ale oczekuje od nich zaangażowania w projekty dotyczące górnictwa i Nowej Kompanii Węglowej

- Jestem nastawiony na wykonanie projektu, a ten projekt to przede wszystkim stworzenie Nowej Kompanii Węglowej, racjonalizacja kosztów w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, zapoczątkowanie programu dla górnictwa, wprowadzenie nowych technologii, które mogą nam zwiększyć rynek węgla, a także projekt specjalny, który nie jest kluczowy, czyli kopalnia Brzeszcze. W takim projekcie są brane pod uwagę zarówno podmioty, finanse, jak i osoby, które będą tym projektem kierować - mówił Czerwiński. Na pytanie, czy prawdziwe są pojawiające się ostatnio w mediach nieoficjalne informacje, jakoby resort skarbu planował zmiany w zarządach spółek energetycznych w związku z ich niechęcią do zaangażowania się w górnictwo, minister Czerwiński odpowiedział: "Jeśli pytanie jest o personalia, to ja muszę dopuszczać sytuację, że ktoś uzna, że to jest dla niego za ciężkie, zdrowotnie czy psychicznie i może nie podjąć zadania. Ale nie ma z naszej strony działań nakierowanych na zmianę. Jesteśmy nakierowani na wykonanie trudnego, skomplikowanego, ale dobrze przygotowanego zadania, które zakończy się sukcesem" – zaznaczył. - Od początku roku były prowadzone rozmowy i plan przewidywał powiązania energetyki z górnictwem na zasadach rynkowych. Koncerny paliwowo-energetyczne na całym świecie tak funkcjonują, zakładaliśmy, że zarządy spółek energetycznych są profesjonalnie przygotowane do kontroli kosztów. To jest założenie wstępne, jak to się skończy, to pokażą najbliższe dwa tygodnie - dodał.

Kim są nowi członkowie rady nadzorczej?

Według informacji na stronach Tauronu nowa szefowa RN tej firmy ma uprawnienia radcy prawnego, z MSP jest związana od 2001 r., obecnie pełni tam funkcję zastępcy dyrektora w departamencie prawnym i procesowym. Dotąd Chłodzińska zasiadała już w radach nadzorczych: Polskiej Agencji Prasowej, Centrum Techniki Okrętowej, Chemii Polskiej i Międzynarodowej Korporacji Gwarancyjnej. Jarosław Zagórowski – nowy wiceprzewodniczący RN Tauronu – jest specjalistą technologii maszyn, ukończył też studia zarządzania przedsiębiorstwem i marketingu przemysłowego. W 2004 r. uzyskał tytuł doktora na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W latach 1995-2007 pracował w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej, a potem w Ministerstwie Gospodarki. Od 2003 do 2007 r. był członkiem, a potem szefem RN Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Od 2007 r. do 17 lutego br. był prezesem JSW. Od 2007 r. do 12 sierpnia 2015 r. pełnił też funkcję szefa RN Koksowni Przyjaźń, która w 2014 r. została połączona z Kombinatem Koksochemicznym Zabrze i obecnie prowadzi działalność jako JSW Koks. Jest m.in. jednym z wiceprezydentów Rady Pracodawców RP.

Autor: tol / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Tauron